Vem ärver min andel i mitt aktiebolag om jag avlider?

2018-10-28 i Arvsordning
FRÅGA
Kommer att äga 52 % av aktierna i mitt bolag som ännu inte sålts d.v.s. 48 % kommer att eventuellt säljas. Om jag som är betydligt äldre de andra två delägarna avlider, ärver inte då min fru och mina söner mitt aktieinnhav? Nu äger jag fotfarande 100 % av bolaget!
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att du undrar om din fru och dina barn kommer att ärva ditt aktieinnehav om du skulle gå bort. Till att börja med vill jag därför nämna att aktier är precis som vilken egendom som helst när det kommer till arvsrätt, och om du inte har något testamente så kommer ditt arv att fördelas utefter den legala arvsordningen, vilken jag kommer att redogöra för nedan. Reglerna om vem som har rätt att ärva hittar du i Ärvdabalken.

Barns arvsrätt
Dina barn har som utgångspunkt rätt att ärva all din egendom när du går bort, och de har rätt till lika stora andelar av din kvarlåtenskap (ÄB 2:1).

Makars arvsrätt
Eftersom du är gift har din fru dock rätt att först ärva all din egendom med så kallad fri förfoganderätt (ÄB 3:1). Det innebär att hon har rätt att använda den, sälja den och förbruka den, men hon har ingen rätt att testamentera bort den. Dina barn har nämligen rätt till ett så kallad efterarv (ÄB 3:2) vilket betyder att de ärver sina andelar från dig efter att din fru gått bort. Detta är dock under förutsättning att du bara har barn tillsammans med din fru.

Särkullbarns rätt att ärva direkt
Om du däremot har barn tillsammans med någon annan än din fru, så kallade särkullbarn, har de rätt att kräva ut sitt arv efter dig direkt (ÄB 3:1). Det skulle i sådana fall göra din fru arvslös när du går bort. För att undvika detta kan du upprätta ett testamente där du uttrycker att du vill att din egendom ska tillfalla din fru. Särkullbarn har dock alltid rätt att kräva ut sina laglotter. Laglotten utgör hälften av det du efterlämnar och du kan inte testamentera bort den delen. Dina barn har nämligen en absolut rätt att ärva lika delar var av den halvan (ÄB 7:1). Den andra halvan kan du dock fritt testamentera bort till din fru - eller någon annan för den delen.

De andra aktieägarna saknar arvsrätt
Sammanfattningsvis så kommer din fru att ärva ditt aktieinnehav om ni bara har gemensamma barn, men om du har något särkullbarn så har det barnet förtur till sin del av arvet framför din fru. Om du säljer andelar i ditt bolag så kommer de andra aktieägarna inte ha någon arvsrätt, och kommer inte att ha någon rätt alls till din andel om du inte tilldelar dem den i ett testamente.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Natalie Accord
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1140)
2019-04-17 Arvsrätt utan bröstarvingar
2019-04-16 Har barnbarn arvsrätt efter sin farmor?
2019-04-15 Arvsrätt - testamente
2019-04-13 Vem ärver efter min farmor?

Alla besvarade frågor (67977)