Vem ärver mig om mitt barn dött före mig?

2021-03-05 i Arvsordning
FRÅGA
Vad händer med min kvarlåtenskap när jag dött om min dotter dött före mig? Jag är änka. Min dotter har två halvsyskon. Jag har två bröder.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bestämmelserna om arvsrätt regleras i ärvdabalken (ÄB).

Inom den legala arvsordningen finns det tre så kallade arvsklasser. Arvsklasserna är den ordning man har för att avgöra vem som är berättigad ett arv. I den första arvsklassen finns den avlidnes barn och barnbarn, se 2 kap 1 § ÄB. Av din fråga tolkar jag det som att du inte har några barn eller barnbarn i livet, man går därför vidare till andra arvsklassen.

I den andra arvsklassen finns den avlidnes föräldrar. Om föräldrarna är avlidna innan sitt barn träder eventuella syskon till arvlåtaren i sin förälders ställe, och även dennes barn kan ärva genom istadarätten. Det betyder att dina bröder kommer att ärva dig. Alla arvsberättigade inom samma arvsklass tar lika lott, det innebär att dina bröder kommer att dela på arvet, se 2 kap 2 § ÄB.

Detta är hur ditt arv kommer att fördelas förutsatt att du inte har skrivit ett testamente och genom det önskat andra arvtagare. Det är enbart bröstarvingar i första arvsklassen som har legal rätt till arv, ett testamente väger tyngre än övriga arvsklasser.

Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga!

Vänligen

Elmer Mårtensson Wallhult
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1587)
2021-04-16 Hur mycket ärver mitt brorsbarn av min far?
2021-04-14 Kan dottern till mitt halvsyskon ärva mitt helsyskon?
2021-04-13 Ärver den avlidnas make/barn/syskon först?
2021-04-13 Arvsordning

Alla besvarade frågor (91260)