Vem ärver mig om mitt barn dött före mig?

Vad händer med min kvarlåtenskap när jag dött om min dotter dött före mig? Jag är änka. Min dotter har två halvsyskon. Jag har två bröder.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bestämmelserna om arvsrätt regleras i ärvdabalken (ÄB).

Inom den legala arvsordningen finns det tre så kallade arvsklasser. Arvsklasserna är den ordning man har för att avgöra vem som är berättigad ett arv. I den första arvsklassen finns den avlidnes barn och barnbarn, se 2 kap 1 § ÄB. Av din fråga tolkar jag det som att du inte har några barn eller barnbarn i livet, man går därför vidare till andra arvsklassen.

I den andra arvsklassen finns den avlidnes föräldrar. Om föräldrarna är avlidna innan sitt barn träder eventuella syskon till arvlåtaren i sin förälders ställe, och även dennes barn kan ärva genom istadarätten. Det betyder att dina bröder kommer att ärva dig. Alla arvsberättigade inom samma arvsklass tar lika lott, det innebär att dina bröder kommer att dela på arvet, se 2 kap 2 § ÄB.

Detta är hur ditt arv kommer att fördelas förutsatt att du inte har skrivit ett testamente och genom det önskat andra arvtagare. Det är enbart bröstarvingar i första arvsklassen som har legal rätt till arv, ett testamente väger tyngre än övriga arvsklasser.

Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga!

Vänligen

Elmer Mårtensson WallhultRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo