Vem ärver - förälder eller syskon?

2016-11-22 i Arvsordning
FRÅGA
Hej,Om en person avlider utan egna barn och har en förälder i livet och ett syskon. Vem ärver av den avlidne?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Finns det en efterlevande make/maka kommer kvarlåtenskapen att tillfalla denne, se 3 kap 1 § ärvdabalken. Om så inte är fallet, kommer föräldern att ärva den avlidne, se 2 kap 2 § 1 st ärvdabalken. Syskonet ärver först om ingen efterlevande make/maka finns och ingen av föräldrarna är i livet, se 2 kap 2 § 2 st ärvdabalken.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Bergvall
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1547)
2021-01-14 Vem är en "aster"?
2021-01-14 Om min pappas senaste fru har arvsrätt efter min faster?
2021-01-10 Ärver min svägerska efter mig?
2021-01-06 Vem ärver mina morbröder?

Alla besvarade frågor (88108)