Vem ärver fastighetsandel om den avlidne är gift men saknar barn?

Hej,

Min mamma har 3 syskon, de ägde en liten fastighet och en större, för något år sedan delades detta upp och mamma fick den mindre i och med att den värderades till 1/4 av det sammanlagda värdet. Kvar är då de 3 bröderna som ägare till den större .En av syskonen har gått bort och han var gift utan barn eller särkullsbarn. Det har alltid varit så noga med äktenskapsförord osv i alla uppgörelser. Men vad gäller? Brodern har alltid velat att syskonbarnen skulle ärva hans del men inget testamente finns. Är det frun som ärver 1/3 av den större fastigheten eller ärver syskonen den delen?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga!

Om det inte finns några barn blir det inte så att frun ärver någonting. Man måste dock skilja på arv och bodelning. Bestämmelserna om bodelning finns i 9-10 kap. Äktenskapsbalken. I bodelningen ingår all egendom som inte är enskild egendom. Enskild egendom kan t.ex. uppstå genom äktenskapsförord. Finns det ett äktenskapsförord som säger att fastigheten är enskild egendom, ingår den inte i bodelningen. Enskild egendom kan även uppstå om man har ärvt eller fått någonting som gåva med det villkoret (t.ex. kan man ärva en andel av en fastighet som enskild egendom om detta står i ett testamente). Om fastigheten är enskild egendom kommer frun inte att få någonting av den. Det är dock inte säkert att hon får något av den även om bodelning skall förrättas.

Bodelning går till så att man lägger ihop båda makars egendom som inte är enskild (minus respektive makes skulder). Sedan skall makarna dela lika på summan. Resultatet blir att en make måste ge egendom till den andre (eller den andres dödsbo). Maken eller dödsbodelägarna får välja vilken egendom som skall lämnas över till den andra maken, och det är inte så att man till exempel får hälften av varje sak; det är värdet som är det viktiga..

Exempel:
A och B är gifta, men har inga barn. A har egendom till ett värde av 1000 000 kr, varav en andel av en fastighet (andelen är värd 500 000 kr). A har skulder på 200 000 kr. B har egendom till ett värde av 500 000 kr och inga skulder. Ingen egendom är enskild.
A avlider, och bodelning skall förrättas.
Den egendom som skall delas blir alltså 1000 000 - 200 000 + 500 000 = 1300 000 kr. Varje make skall få 650 000 kr av detta.
Resultatet blir att A:s dödsbo skall lämna över egendom till värdet 150 000 kr (B äger ju redan själv 500 000 kr av egendomen). A:s arvingar (t.ex. syskon, eftersom inga barn eller föräldrar finns i exemplet) väljer att lämna över annan egendom än fastigheten, vilken därför går i arv till syskonen.

Om fastigheten varit enskild egendom, hade A vid bodelningen bara haft egendom till ett värde av 500 000 kr, eftersom fastigheten inte skulle räknas med!

Enligt 2 kap. 2 § Ärvdabalken blir det om inget testamente finns så att i första hand den avlidnes föräldrar ärver, och om dessa är borta går arvet till syskonen. Om bara en förälder är borta går hälften till den levande föräldern och den andra hälften till syskonen. Om inga föräldrar finns skulle alltså, förutsatt att frun inte vid bodelningen fick något av fastigheten, varje syskon (inklusive din mamma!) ärva en lika stor del av andelen. I detta fall blir det alltså en niondel av fastigheten per syskon. Syskonen kan dock, om de vill, avstå arvet till förmån för syskonbarnen. Detta bör ske skriftligen, och det är fullt möjligt att alla bara avstår en del av sitt arv till förmån för sina barn och att dessa sedan tilldelas fastighetsandelen. Det är ju förstås också möjligt att alla tar emot arvet och sedan ger vidare en andel av fastigheten till sina barn. Det här är kanske en enklare lösning. Det går dock inte att tvinga syskonen att göra något av det trots att den avlidne ville att fastigheten skulle gå till syskonbarnen.

Sammanfattningsvis hänger det delvis på om fastigheten är enskild egendom om frun skall få någon del av den eller inte. Det hänger dock även på hur mycket egendom varje make hade vid dödsfallet. Oavsett vilket, går den andel som tillhör dödsboet sedan vidare till syskonen om dessa inte avstår från en del av sitt arv. Det går inte att tvinga dem till det, men om de är med på det går det precis lika bra att istället lämna över fastighetsdelen till syskonbarnen genom gåva.

Om du undrar något mer får du gärna återkomma!

Hälsningar,

Thommy Södergård ÅkessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”