Vem ärver ett avlidet särkullbarn?

2019-10-28 i Arvsordning
FRÅGA
Hej! Har en mycket speciell arvsfråga.Min hustrus son dog för 15 år sedan. Min hustru ärvde honom (kan kalla honom A), då han varken hade sambo eller barn.Nu har A:s biologiska far avlidit, och då undrar jag om A:s dödsbo eller dylikt ärver fadern, trots att han själv varit död i 15 år? Detta låter lite sniket, men frågan är ju om min hustru därefter kan ärva honom igen?Vet att pappan inte skötte att betala underhållet som han skulle, så skulle därför inte kännas helfel att hon kan få en del av dessa pengar på detta sätt.Pappan var gift vid dödsfallet och har dessutom en dotter också, halvsyster till A. A hade även en halvsyster till, med samma mamma (min hustru).Hoppas att det förstå min fråga enkelt, bara att återkomma annars.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår det är det alltså A:s far som avlidit och nu undrar du vem det är som ärver honom. Reglerna kring vem som ärver vem finns i ärvdabalken (ÄB).

Huvudregeln för att någon ska kunna ta del av ett arv är att denne är vid liv vid arvlåtarens död, enligt 1 kap. 1 § ÄB. Det enda undantaget till detta är att ett barn som fortfarande växer i moderns mage (dvs. barnet finns men har inte fötts ännu) och sedan föds med liv, kan ärva, vilket framkommer i samma paragraf.

Det innebär alltså att A:s dödsbo inte ärver fadern. Istället är det hans hustru som ärver fadern. Det hon ärver är endast de gemensamma barnets andel enligt 3 kap. 1 § ÄB. Då A är ett särkullbarn, dvs. endast ena maken var hans förälder, skulle han egentligen ha rätt att få ut sin del direkt enligt 3 kap. 9 § ÄB. Istället kommer efterlevande maken ärva både det gemensamma barnets och särkullbarnets andel. Det beror på att makarnas gemensamma barn egentligen ska ärva A enligt 2 kap. 2 § ÄB och om det finns någon bröstarvinge (som makarnas gemensamma barn är) kommer arvet att stanna i den första arvsklassen enligt parentelprincipen.

Det innebär alltså att det är makarnas gemensamma barn som ärver A:s lott. Denne kommer dock inte få ta del av arvet förrän efterlevande maken avlider då hon har ärvt både det gemensamma barnets och särkullbarnets andel. Att efterlevande maken ärver särkullbarnets andel beror helt enkelt på att det är en del av det gemensamma barnets arv som denne ska få när efterlevande maken avlider.

Med vänlig hälsning

Hanna Stenberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1446)
2020-08-07 Vad krävs för att jag ska få ärva min farbror?
2020-08-06 Hur fördelas arvet när en syster är gift med en gemensam kusin?
2020-08-03 Vem ärver enligt arvsordningen?
2020-08-02 Arv vid samägande av fritidshus

Alla besvarade frågor (82647)