Vem ärver ensamstående utan testamente?

2017-11-29 i Arvsordning
FRÅGA
Hej Min fråga är hur arvet fördelas då den avlidne var ensamstående och inte hade egna barn. Det finns inget testamente. Arvet ska som jag förstår det då gå upp till föräldrarna. Den ena av den avlidnes föräldrar lever och den andre är avliden sedan tidigare. Den avlidne har även tre syskon med samma föräldrar. Dessutom har den tidigare avlidne föräldern ett barn med annan person, Dvs ett halvsyskon till de övriga tre barnen. Detta halvsyskon är avliden men har ett barn. Jag är införstådd med att hälften av den avlidnes tillgångar ska gå till den levande föräldern, men hur bör den avlidnes förälderns andel (1/2 av tillgångarna) fördelas.Tack för ett bra forum.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Ärvdabalkens 2 kap finns arvsklasserna uppräknade, alltså i vilken turordning arvingar ska ärva. Om något testamente inte finns och inte heller några bröstarvingar är det korrekt att föräldrarna ärver. Som du skrev ärver den levande föräldern hälften, detta framgår av 2 kap. 2 § 1 st Ärvdabalken.

Är en förälder avliden delar arvlåtarens (personen vars arv ska fördelas) syskon på den lott som skulle ha tillfallit föräldern, 2 kap. 2 § 2 st. Ärvdabalken. Av 2 kap. 2 § 3 st. framgår att halvsyskon tillsammans med helsyskon tar del av lotten. Vidare framgår att ett halvsyskons barn träder in förälderns ställe.

För att sammanfatta så kommer halva arvet tilldelas den levande föräldern. Den andra halvan kommer att delas på fyra mellan de tre helsyskonen och halvsyskonets barn.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Alex Skepastianos
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1692)
2021-11-26 Får gemensamma barn ut mindre i arv än särkullbarn?
2021-11-21 Vem ärver när det inte finns bröstarvingar?
2021-11-20 Vad ärver halvsyskon?
2021-11-18 Vem ärver mig om hela familjen skulle omkomma i en flygolycka?

Alla besvarade frågor (97413)