Vem ärver enligt den legala arvsordningen?

2021-06-07 i Arvsordning
FRÅGA
Om 2 bröder har en stor mark och båda står som ägare på marken. Vad händer om en av bröderna dör? Tillfaller marken automatiskt till andra brodern? Om brodern som dog hade barn och inte skrivit något testamente, har barnen rätt till hans del ändå?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att det handlar om den legala arvsordningen, det vill säga vilken person som kommer att ärva din brors del i er fastighet (marken) om han dör och i vilken arvsklass arvtagaren kommer att befinna sig i. Du har även ställt en fråga angående barn och deras arvsrätt. I mitt svar kommer jag att först redogöra för de olika arvsklasserna, vem som ärver fastigheten om din bror avlider och till sist om barnen har en arvsrätt om testamente inte finns. I mitt svar tillämpar jag ärvdabalken (ÄB).

Vem ärver enligt den legala arvsordningen?

När en person avlider ska dennes kvarlåtenskap skiftas om ett testamente inte finns. Fördelningen av kvarlåtenskapen, det vill säga arvet, ska då fördelas enligt den legala arvsordningen. Den legala arvsordningen är den avlidnes släktingar som delas upp i tre arvsklasser.

Den första arvsklassen utgörs av bröstarvingar och dessa ska ärva lika lott (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Bröstarvinge är ett begrepp som beskriver den närmaste arvingen till arvlåtaren (den avlidne), i många fall synonymt med barn. Bröstarvingar kan även vara barnbarn och barnbarnsbarn. Om bröstarvingen är avliden träder dennes avkomlingar in (barn, barnbarn m.m.) i dennes ställe enligt istadarätten (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Istadarätten innebär att det är rätt för en person att ärva i sin avlidna förälders ställe.

Om arvlåtaren inte har en arvinge i första klassen, måste vi se till den andra arvsklassen. Enligt den andra arvsklassen ärver föräldrarna hälften var av arvlåtarens kvarlåtenskap (2 kap. 2 § första stycket ÄB). Om en av föräldrarna har avlidit, delar arvlåtarens syskon den avlidne förälderns lott (2 kap. 2 § andra stycket ÄB). Om syskonet är avliden ska dennes avkomlingar träda i dennes ställe för arvet (2 kap. 2 § andra stycket ÄB). Om en förälder är avliden och det inte finns syskon eller avkomlingar, ska hela arvet gå till denna föräldern (2 kap. 2 § andra stycket ÄB).

Den tredje arvsklassen blir tillämplig om det varken finns några arvingar i första eller andra arvsklassen. Den tredje arvsklassen innebär att mor- och farföräldrar till arvlåtaren ärver lika lott (2 kap. 3 § första stycket ÄB). Om en mor- eller farförälder är avliden ska den avlidnes barn dela dennes lott (2 kap. 3 § andra stycket ÄB).

Vem ärver fastigheten om din bror dör?

Om din bror har barn (bröstarvingar), ärver barnen hela din brors del i fastigheten i enlighet med den legala arvsordningen. Om din bror inte har barn hamnar vi i den andra arvsklassen där det är era föräldrar som ärver din bror. Om en eller båda era föräldrar har avlidit är det bara du och andra eventuella syskon som ärver din avlidne bror. Om din bror inte har några syskon i livet ärver istället syskonens barn din avlidne bror.

Vad händer om det finns ett testamente?

Huvudregeln om det inte finns ett testamente är att den avlidnes bröstarvingar ska ärva lika mycket (2 kap. 1 § ÄB). Om det finns ett testamente har fortfarande barnen rätt att hävda sin laglott, vilket är hälften av den avlidnes kvarlåtenskap (7 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att testamentet endast kan gälla för hälften av den avlidnes kvarlåtenskap, eftersom laglotten inte kan testamenteras bort. Om din bror inte har någon mer kvarlåtenskap än fastigheten som ni äger tillsammans, innebär detta att hans barn har rätt till sin laglott oavsett om det finns ett testamente eller inte.

Sammanfattning och vägledning

Det som händer om din bror dör beror på om han har bröstarvingar eller inte. Om ett testamente ska upprättas måste ni tänka på att barnen fortfarande har rätt till sin laglott. Barnen har alltså alltid rätt till sin laglott oavsett om det finns ett testamente eller inte. Marken kommer alltså inte direkt att tillfälla den andra brodern, detta kräver att antingen en av föräldrarna eller att båda föräldrarna har avlidit. Vi hamnar då i den andra arvsklassen där syskon ärver när föräldrar har avlidit.

Om du behöver mer vägledning rekommenderar jag dig att ta kontakt med vår byrå.

Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du såklart välkommen att ställa en ny!

Med vänliga hälsningar,

Jasmin Öykü Özdemir
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1623)
2021-06-19 Vem ärver faster, som är ogift och inte har några barn?
2021-06-16 Ärver min döde sons änka mig?
2021-06-14 Vem ärver barnlöst syskon?
2021-06-13 Ärver halvsyskon när förälder är avliden?

Alla besvarade frågor (93215)