Vem ärver enligt arvsordningen?

2020-08-03 i Arvsordning
FRÅGA
Vem ärver sonen om han dör? Det finns mor kvar + 5 farbröder och 1 morbror.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag utgår ifrån att det inte finns ett giltigt testamente. Finns ett testamente går detta före de bestämmelser om arvsrätt som finns i lag. Med undantag för arvlåtarens barn som enligt lag alltid har rätt till en del av sitt arv.

Det korta svaret på din fråga är att modern ensamt skulle ärva sonen såvida det inte finns några barn, barnbarn, far eller syskon.

Vem ärver enligt arvsordningen?

Arvsordningen består av tre klasser, ordningen reglerar vem som ska få ärva den avlidne och i vilken ordning. Finns någon som kan ärva inom en arvsklass går inte arvet vidare till nästa arvsklass.

Första arvsklassen består av den avlidnes barn. Är barnet inte vid liv ärver istället dennes barn, vilket då blir den avlidnes barnbarn. Finns inga arvingar i den första arvsklassen går vi vidare till den andra arvsklassen (2 kapitlet 1 § Ärvdabalken).

Den andra arvsklassen består av den avlidnes föräldrar. Är någon utav föräldrarna inte vid liv går arvet istället till deras barn, den avlidnes syskon. Är syskonen i sin tur döda går arvet till deras barn, den avlidnes syskonbarn. Finns ingen arvinge i den andra arvsklassen går vi vidare till den tredje arvsklassen (2 kapitlet 2 § Ärvdabalken).

Den tredje arvsklassen består av den avlidnes mor- och farföräldrar. Är dessa inte vid liv ärver istället deras barn, den avlidnes mostrar/morbröder eller fastrar/farbröder (2 kapitlet 3 § Ärvdabalken).

Längre än till tredje arvsklassen sträcker sig inte arvsordningen, vilket innebär att kusiner inte kan ärva med arvsordningen som grund (2 kapitlet 4 § Ärvdabalken).

Hur ser det ut i ditt fall?

Som förklarat ovan måste en arvsklass vara uttömd för att arvet ska vandra vidare till nästa arvsklass. Finns modern i livet men inga syskon så får modern därmed hela sonens arv om fadern inte längre lever. Farbröder och morbröder blir endast aktuella som arvtagare om det inte finns någon arvinge i första eller andra arvsklassen.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Hälsningar,

My Öhman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1550)
2021-01-19 Arvsrätt vid adoption
2021-01-18 Blir barnbarn arvingar om de inkluderas i arvlåtarens sista vilja?
2021-01-18 Rätt till arv efter avliden farbror
2021-01-14 Vem är en "aster"?

Alla besvarade frågor (88291)