Vem ärver en person som inte är gift eller har barn?

En person, Sanna, har avlidit, barnlös och ogift, ej sambo. Mor och Far var inte gifta. Far avled när Sanna var 2 år. Mor lever. En syster till Far lever och har barn. Vem ärver? Vem måste kallas till bouppteckningsförrättningen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När en person som har avlidit saknar bröstarvingar är det föräldrarna som ärver kvarlåtenskapen (arvet) med 50 % var. 

Då hennes mor lever ärver hon alltså hälften av kvarlåtenskapen. Eftersom hennes far inte lever kommer hans del att tillfalla hans arvingar. Hans primära arvingar är Sandra och eventuella andra barn. 

För att hennes fars del av arvet ska gå vidare till en tredje arvsklass, dvs. hans syskon, förutsätter det att det saknas arvingar i den första- och andra arvsklassen. Så är inte fallet här, utan eftersom modern lever kommer hon att få hela kvarlåtenskapen. 

Arvsordningen framgår av Ärvdabalken 2 kap https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1. 

Ett dödsbo är en juridisk person och ägs av dödsbodelägarna, dvs de arvsberättigade. Det är också de som ska kallas till bouppteckningsförrättningen. Det ska tilläggas att det är möjligt att de låter någon annan göra detta genom att skriva en fullmakt. 

Hoppas du har fått svar på dina frågor! 

Vänligen, 

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo