Vem ärver en person om denne saknar make och barn?

2017-05-11 i Arvsordning
FRÅGA
Vem är arvsberättigad efter en avliden son som inte har några barn eller var gift med någon? Arv kommer från hans far och farfar vem ärver då?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att det är en person som avlidit och att denne person ska ärva sin far och farfar, och denne person inte heller har några barn. Har jag tolkat din fråga fel så får du gärna modifiera det i kommentarsfältet nedan.

Arvsreglerna regleras i Ärvdabalken, se här. När man pratar om arv så pratar man ofta om tre arvsklasser som du hittar i ÄB 2 kap. 1-3 §.

Observera att dessa regler enbart gäller när ett testamente inte är inblandat.

Till dessa regler tillkommer också reglerna om makes arvsrätt. Eftersom du nämner att personen ifråga inte är gift så kommer jag inte gå närmre in på dessa, men om du ändå är nyfiken så går de att hitta här.


Arvsklasserna

Den första arvsklassen utgörs av arvlåtarens(den avlidne) bröstarvingar, dvs avkomlingar. Om någon av arvlåtarens avkomlingar dött så träder dennes barn i dess ställe och delar på dennes del i arvet. Se regeln här.

Den andra arvsklassen utgörs av arvlåtarens föräldrar, som delar på arvet. Är någon av föräldrarna redan bortgången så delarföräldrarnas barn på dennes lott, dvs arvlåtarens syskon. Är båda föräldrarna redan bortgångna fördelas således hela arvet på arvlåtarens syskon. Se regeln här.

Den tredje arvsklassen utgörs av arvlåtarens mor- och farföräldrar och om dessa inte längre är i livet så går arvet alltså till arvlåtarens föräldrars syskon. Om något av föräldrarnas syskon inte längre lever så ärver dennes barn inte. Kusiner ärver inte varandra, och där går alltså gränsen för hur långt ett arv kan ”färdas” inom familjen. Se regeln här.

Ifall arvlåtaren inte har några barn, barnbarn, föräldrar, syskon, farföräldrar eller föräldrars syskon i livet så går alltså dennes arv till allmänna arvsfonden, se ÄB 5 kap. 1 § och 2 kap. 4 §.

Jag länkar en bild från en av Lawlines samarbetspartners, avtal24, hemsida, där du enklare kan se hur arvsklasserna är uppbyggda. Se bilden här.

Arvsklasserna är hierarkiskt ordnade på det sättet att om den enda kvarlevande i den första arvsklassen är ett barnbarn, medan i den andra arvsklassen båda föräldrarna och alla arvlåtarens syskon lever, så ska hela arvet ändå gå till barnbarnet. Man ”tömmer” alltså arvet i en arvsklass.

I fallet som du beskriver, där den avlidne inte har några barn, innebär det alltså att ni måste börja undersöka om det finns någon i den andra arvsklassen vid liv. I denna arvsklassen ärver först och främst arvlåtarens föräldrar, och efter det arvlåtarens syskon. Visar det sig vara fruktlöst, så är det tredje arvsklassen som gäller, dvs mor- och farföräldrar och efter det föräldrarnas syskon.

Jag vill också igen påpeka att ett testamente bryter arvsordningen, så om ett sådant finns så gäller troligtvis inte det ovan anförda.

Jag hoppas att du är nöjd med svaret du fått på din fråga!

Lucas Cyrén
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1636)
2021-07-21 Vilka har rätt till arv efter en ogift person?
2021-07-20 Hur fördelas arvet mellan bröstarvingar?
2021-07-20 Hur ser den svenska arvsordningen ut?
2021-07-20 Ärver änka sin svärförälder?

Alla besvarade frågor (94175)