Vem ärver en moster och kan halvsyskon påverka arvsrätten?

Min morbror har avlidit! Min moster är kvar i livet! Bådas föräldrar är döda! Min föräldrar är också döda! Min morbror hade en halvsyster som också är död!min morbrors halvsyster och hennes levande man har adopterat en dotter! Kommer jag eventuellt få ärva om min moster dör?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på lawline med din fråga.

Jag tolkar det som att du vill veta vilka möjligheter du har att ärva din moster när hon dör. Jag kommer utgå ifrån att din moster inte är gift, eftersom du inte nämner det i din fråga. I mitt svar kommer jag hänvisa till ärvdabalken (ÄB) som reglerar arvsrätt. 

Vem kan ärva?

När en person dör är det dennes bröstarvingar som ärver denne (2 kap. 1 § ÄB). En bröstarvinge är den avlidnes barn. Om det inte finns ett testamente gäller att barnen alltid ska dela lika på arvet. Ifall den avlidnes barn har dött, men den avlidnes barnbarn lever blir de bröstarvingar i stället. Detta kallas för istadarätt och innebär att ett barn kan träda in i sin avlidna förälders ställe om föräldern dött innan mor eller farföräldern. 

Exempelvis; Om en mormor har en dotter och ett barnbarn är dottern bröstarvinge. Om dottern skulle avlida innan mormorden blir barnbarnet bröstarvinge och intar moderns arvsställning. 

I din fråga nämner du inte att din moster skulle ha haft några barn. Detta innebär att din moster inte har några bröstarvingar som är berättigade till hennes arv. 

Om det inte finns några barn eller barnbarn blir det den avlidna personens föräldrar som ärver (2 kap. 2 § ÄB). Föräldrarna får då ½ var av arvet. Om föräldrarna är döda ska den avlidnes syskon och halvsyskon dela lika på arvet som skulle tillfallit föräldrarna. Arvsfördelningen efter syskonet blir då likadan som den fördelningen som sker när en förälder avlidit. Halvsyskonen får endast rätt till den del som tillfaller halvsyskonets förälder. Om den avlidnes syskon är döda gäller återigen den s.k. istadarätten och den avlidnes syskonbarn har då rätt att överta den avlidne förälderns arvsrätt. Syskonbarn får därför ärva sin moster eller morbror om dennes förälder har dött.  

Exempelvis; Det finns tre syskon, alla utan egna barn. Två av dessa är helsyskon och har samma mamma och pappa. En av dem har endast samma pappa som de andra två. Efter att föräldrarna avlidit så dör ett av helsyskonen. Kvarlevande är halvsyskonet och ett helsyskon. Det avlidna syskonet lämnar efter sig ett arv exempelvis 100 000 kr. Detta delas upp så att mamman och pappan skulle ha haft rätt till ½ var (50 000 kr). Eftersom mamman och pappan är döda ska hel- och halvsyskonet ärva i stället. Helsyskonet har rätt till hela mammans andel på ½ (50 000 kr) och hälften av pappans del som utgör ¼ (25 000 kr). Halvsyskonet har endast rätt till hälften av pappans arv vilket utgör ¼ (25 000 kr). I totalt skulle helsyskonet ärva ¾ (75 000 kr) och halvsyskonet skulle ärva ¼ (25 000 kr) av syskonets arv. 

Eftersom jag utgår ifrån att din moster inte har några barn eller barnbarn är det hennes föräldrar som ska ärva henne. De delar då lika på arvet. Föräldrarna är dock döda vilket innebär att din mosters syskon blir näst på tur i arvsordningen. Syskonen ska då dela lika på arvet. Din moster var syster med din mamma, som är död. Detta innebär att istadarätten blir gällande och du har en rätt att ärva din moster i din mammas ställe. Av din fråga framgår att din morbror som är död hade en halvsyster. Om halvsystern inte har en gemensam förälder med din moster har hon inte rätt till arvet. Om hon och mostern däremot hade en gemensam förälder har halvsysterns adopterade dotter likt dig en rätt till arvet i enlighet med istadarätten. Eftersom det inte framgår av frågan om morbrorns halvsyster även var halvsyster till mostern kan jag inte göra en tydlig bedömning av om halvsystern (och därmed dennes adopterade dotter) har rätt till arvet.  

Du bör dock beakta att mostern har en rätt att testamentera bort sitt arv hur hon vill. Om mostern skriver i sitt testamente att endast en person, eller att någon främmande människa ska ärva henne så har du ingen möjlighet att göra anspråk på arvet. Det enda mostern inte kan testamentera bort är den s.k. laglotten men denna har endast bröstarvingar rätt till (7 kap. 1 § ÄB) och av din fråga framgår inte att mostern skulle ha några barn, barnbarn eller barnbarnsbarn som kan träda in i rollen som bröstarvinge. 

Vad gäller sammanfattningsvis?

Sammanfattningsvis har du möjlighet att ärva din moster när hon avlider eftersom jag utgår ifrån att mostern inte har några bröstarvingar och mosterns föräldrar är döda. Då ärver mosterns syskon eller halvsyskon det deras förälder hade ärvt. Av din fråga utgår jag ifrån att din mamma och moster var helsyskon och att hon därmed hade rätt att ärva båda andelar som föräldrarna skulle ärvt. Eftersom din mamma är död är det du som övertar hennes arvsrätt. Om din mamma var halvsyskon med din moster hade hon endast arvsrätt för den del som den gemensamma föräldern skulle ha ärvt, med undantag för om det inte finns några helsyskon eller halvsyskon som ärver och båda föräldrarna är döda varvid din mamma kunde haft rätt att ärva hela arvet (både mamman och pappans del). Eftersom din mamma är död har du rätt att träda in i din mammas ställe som arvtagerska. Om din moster väljer att testamentera bort sitt arv förlorar du dock rätten att ärva henne. Av din fråga framgår inte om din mamma, moster och morbror var helsyskon eller inte. Detta kan bli avgörande för hur arvet fördelas och jag har därför inte kunnat göra en fullkomlig bedömning över vad som gäller i ditt specifika fall. Om morbroderns halvsysters barn har rätt till arvet beror på om halvsystern har en gemensam förälder med mostern eller inte. 

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänligen,

Erika StålhammarRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”