FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsordning08/05/2019

Vem ärver en funktionshindrad som har en god man?

Vem ärver en funktionshindrad som har en god Man,

om det finns föräldrar och syskon.

Bör man skriva något papper ifall något händer.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga regleras av ärvdabalken (ÄB).

Det spelar ingen roll om arvlåtaren har god man, ärvdabalkens regler om den legala arvsordningen gäller ändå. Om det finns föräldrar och syskon vid arvlåtarens död kommer föräldrarna ta hälften var av arvet, 2 kap 2 § ÄB. Om en av föräldrarna är död delar arvlåtarens syskon på dennes del av arvet enligt samma paragraf. Det är värt att påpeka att om arvlåtaren har några barn så ska dessa ta hela arvet innan föräldrar och syskon kan bli aktuella, 2 kap 1 § ÄB.

Jag antar att du med papper menar ett testamente. Rätten att testamentera är helt personlig och ett testamente kan inte upprättas av t.ex. en förvaltare. Endast arvlåtaren själv kan upprätta ett giltigt testamente. Ett testamente används i normalfallet i syfte att sätta den legala arvsordningen ur spel. Om arvlåtaren i fråga skulle vilja fördela sin kvarlåtenskap på ett annat sätt än det som stadgas i andra kapitlet i äktenskapsbalken kan denne upprätta ett testamente. Reglerna om testamentets formkrav och kraven på den som upprättar testamentet finns i 9 och 10 kap ÄB.

Vänligen,

Astrid Niva-LindmarkRådgivare
Hittade du inte det du sökte?