Vem ärver en avliden person som inte har några barn?

2019-11-30 i Arvsordning
FRÅGA
Förälder A och B har fyra barn, c,d,e och f.Barn c har nu avlidit men har inga barn.Föräldrarna a och b är avlidna. Efter Föräldrarna a och b finns ett testamente där all kvarlåtenskap efter dem skall tillfalla barn d. Fråga:Vad händer med kvarlåtenskapen efter barn c?1. Delas lika mellan syskonen d,e och f.2. Gäller testamentet efter a och b, alltså tillfaller allt d.3. Gäller testamentet men att e och f har laglott.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstått din fråga så undrar du vem som ärver C:s del av A och B:s arv. Jag kommer även gå igenom vem som ärver C:s kvarlåtenskap.

Vem som ärver en avliden bröstarvinge regleras i ärvdabalken (ÄB), specifikt 2 kap. ÄB. I ditt fall har dock de avlidna föräldrarna testamenterat bort all sin kvarlåtenskap till en av de andra bröstarvingarna. Det innebär alltså att all kvarlåtenskap tillfaller bröstarvinge D, om inte någon av de övriga bröstarvingar som fortfarande finns i livet väljer att begära jämkning av testamentet. Om de begär jämkning av testamentet inom 6 månader från att de delgivits testamentet, har de rätt att få ut sin laglott enligt 7 kap. 3 § ÄB. Bröstarvinge C är i ditt fall avliden och dennes arvingar blir då D, E och F enligt 2 kap. 2 § 2 st. ÄB eftersom deras föräldrar är avlidna. De får då dela på C:s laglott.

Den som ärver C:s kvarlåtenskap beror dock på vilka omständigheter personen levde under. Var C gift, ärver maken C:s kvarlåtenskap enligt 3 kap. 1 § ÄB, notera dock att särkullbarn har alltid rätt att få ut sin arvslott direkt enligt 3 kap. 1 § 1 st. 2 men. ÄB. Om C var ogift träder arvsordningen (den s.k. istadarätten) i 2 kap. ÄB in. I 2 kap. 1 § ÄB framkommer det att C:s barn i första hand ärver dennes kvarlåtenskap. Finns inga barn, ärver C:s barnbarn. Dock finns det varken barn eller barnbarn till C, vilket innebär att syskonen D, E och F delar på C:s kvarlåtenskap enligt 2 kap. 2 § 2 st. ÄB.

Med vänlig hälsning

Hanna Stenberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1429)
2020-07-03 Vem ärver om föräldrar är döda
2020-07-01 Vem ärver en avliden dotter, syskon eller föräldrar?
2020-06-30 Avlidna halvsyskons barns rätt till arv
2020-06-30 Arvsordning

Alla besvarade frågor (81728)