Vem ärver en avliden dotter, syskon eller föräldrar?

2020-07-01 i Arvsordning
FRÅGA
Dotter avliden, finns föräldrar och även syskon till den avlidnaÄrver endast föräldrar sin dotters tillgångar ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om arv och arvsordningen hittar vi i Ärvdabalken (ÄB).

Arvsordningen delas upp i 3 olika arvsklasser

I den första arvsklassen befinner sig den avlidnas barn, de är så kallade bröstarvingar och har först rätt till den avlidnes egendom (2 kap. 1 § ÄB).

Finns det inga bröstarvingar, som i detta fallet, så går vi vidare till den andra arvsklassen. Här hittar vi den avlidnes föräldrar och, om dessa inte längre är i livet, den avlidnes syskon (2 kap. 2 § ÄB).

I den tredje och sista arvsklassen hittar vi den avlidnes mor- och farföräldrar och om dessa inte är i livet, så träder fastrar, farbröder, mostrar och morbröder in i deras ställe (2 kap. 3 § ÄB).

Eftersom att det framgår av din fråga att föräldrar fortfarande är i livet, så är det endast dem som ärver den avlidnes tillgångar. Om bara en av föräldrarna är i livet däremot, så träder syskonen i den avlidna förälderns ställe – d.v.s. att föräldern som fortfarande är i livet ärver hälften av den avlidnes förmögenhet, och syskonen får dela på den andra hälften.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Natascha Beck Hansen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1553)
2021-01-27 Hur ärver helsyskon och halvsyskon när föräldrarna är avlidna?
2021-01-22 Krävs testamente för att mitt barn ska ärva mig framför kvarlevande make?
2021-01-21 Vad händer om min pappa gifter sig innan han dör?
2021-01-19 Arvsrätt vid adoption

Alla besvarade frågor (88529)