Vem ärver, efterlevande make, barn eller avlidnes föräldrar?

2017-11-06 i Arvsordning
FRÅGA
HejMin mans far lever o har en liten förmögenhet. Min man o jag har 4 gemensamma barn. Om min man skulle gå bort innan sin far vem ärver då min mans far efter hans bortgång? Är det jag eller våra barn?Hälsningar Lanne
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår i mitt svar från att förmögenheten tillhör din man och att ni är gifta. Jag tolkar det som att ni bara har gemensamma barn eftersom att det i din fråga inte framgår att det finns andra barn som inte är gemensamma. Svaret på frågan regleras av ärvdabalken (ÄB).

Ordningen av arvingar
I första hand är det barnen som har rätt till arv från den avlidne (2 kap. 1 § 1 stycket ÄB). Den avlidnes barn kallas första arvsklassen. Inte förrän det inte finns någon i den första arvsklassen går man vidare till nästa arvsklass. Det betyder att om det finns barn så ska de få allt arv utan att det fördelas med resterande arvingar.

Den avlidnes föräldrar ingår i den andra arvsklassen och har rätt till arvet endast om den avlidne inte har några barn. På motsvarande sätt har den tredje arvsklassen rätt till arv om det varken finns arvingar i första- eller andra arvsklassen.

Din mans far ärver inget
I ditt fall har ni barn och dem har företräde före din mans far till arvet. Arvet kommer att fördelas lika mellan de 4 barnen så de får en fjärdedel var (2 kap. 1 § 2 stycket ÄB).

Du har rätt till hela arvet
Efterlevande makar har företrädesrätt före första arvsklassen. Om ni är gifta vid din mans bortgång har du som efterlevande make rätt att få hela arvet från din man före era gemensamma barn (3 kap. 1 § 1 stycket ÄB). Du får fritt disponera arvet förutom att styra över det. Du kan alltså inte testamentera bort egendom som du fått i arv från din avlidna make (3 kap. 2 § 1 stycket ÄB).

Barnens rätt till arvet
Inte förrän andra maken dör får barnen ta ut sitt arv från den första avlidna genom så kallat efterarv (3 kap. 2 § 1 stycket ÄB). Efterarvet beräknas genom en kvotdel som består av det barnen skulle ha fått från den första avlidna maken men som övertogs av efterlevande maken. Det ska delas med andra makens totala egendomar vid dödsfallet. Den kvotdelen utgör vad barnen ska få i efterarv och delas ut till barnen innan fördelningen av den andra makens arvingar sker.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Ikram Asry
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1666)
2021-09-22 Om jag dör innan mina föräldrar, är det då min fru eller mitt barn som kommer ärva?
2021-09-19 Kan min systers barnbarn ärva efter mig?
2021-09-17 Kan man ärva av sin fostermoders halvsyster?
2021-09-15 En överblick av den svenska arvsordningen

Alla besvarade frågor (95782)