Vem ärver efter vår far och kan mina bröder skriva över sina andelar på mig?

2021-02-21 i Arvsordning
FRÅGA
Vi är 3 st brödrar som ska ärva efter vår Far.Finns en villa som är värderad till 4000000:- efter vår Far.Jag och min ena bror bor i fastigheten och ska bo kvar.Vi har bott tillsammans med vår Far.Då har vi rätt till 1/3 var av huset ?Finns inga andra som ska ärva.Det är tänkt att jag ska stå på huset efter vår Far.Kan mina brödrar ge sin del av fastigheten som gåva eller på nåt annat sätt till mig ?Ska det betalas några avgifter eller skatter vid övertagande på huset ?Jag har ingen fru/sambo eller barn.Samma gäller för min bror som bor i fastigheten.Min andra bror bor inte i fastigheten.Han har ingen fru/sambo eller liknande men har 3 st barn som bröstarvingar.Min Fars barnbarn.Vad händer om bror som har barn skulle gå bort ?Detta gäller fastigheten inga andra tillgångar som finns.Finns inga lån eller dylikt på fastigheten.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår det har din far avlidit och du undrar hur fördelningen av hans arv kommer att bli. Enligt din beskrivning är ni tre bröder som är arvsberättigade. Min utgångspunkt är att det inte finns något testamente utan att den legala arvsordningen gäller.

Ni ärver en tredjedel vardera

De första som har rätt till arv är den avlidnes bröstarvingar (barn). Enligt ärvdabalkens regler tar ni "lika lott" (2 kap. 1 § ärvdabalken, ÄB). Det stadgade innebär att ni ärver lika mycket, dvs 1/3 var.

Kan dina bröder ge sin del av fastigheten till dig och ska det utgå några avgifter eller skatter?

Det är fullt möjligt för dina bröder att skänka sina delar av fastigheten till dig. Huruvida det utlöser skattskyldighet eller ej beror på om det utges någon ersättning och hur stor den är i förhållande till fastighetens taxeringsvärde.

Förvärv genom arv, testamente, gåva eller bodelning är skattefria (8 kap. 2 § inkomstskattelagen). Den som förvärvar en fastighet på dessa sätt träder i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Det innebär att om ni ärver fastigheten blir ni inte skattskyldiga, utan träder i er fars ställe. Den dagen ni säljer fastigheten blir ni däremot skattskyldiga. Vinstskatten ska då beräknas från er fars omkostnadsbelopp (förenklat beskrivet; vad han betalde för fastigheten en gång i tiden).

Om dina bröder skänker sina delar av fastigheten till dig och det rör sig om en gåva, ska det inte utgå någon skatt. Då tar du på samma vis över deras skattansvar och betalar skatt när du en gång säljer. Det är möjligt att "skänka" en fastighet mot ersättning utan att skattskyldighet utlöses. Styrande för skattskyldigheten är taxeringsvärdet. Det är möjligt att skänka bort en fastighet mot vederlag; för att det skatterättsligt ska räknas som en gåva krävs att betalningen understiger fastighetens taxeringsvärde för det år som överlåtelsen sker. När det är del av fastighet bli det del av taxeringsvärdet. Det vill säga, skänker din ena bror 1/3 av fastigheten till dig kan du ersätta honom upp till 1/3 av taxeringsvärdet. Är ersättning 1/3 av taxeringsvärdet eller mer räknas det, även om ni kallar det gåva, som en försäljning. Då blir din bror skattskyldig för den vinst han gör. Om betalningen för fastigheten är 85% eller mer av föregående års taxeringsvärde (året före lagfarten beviljas) ska stämpelskatt betalas, även om det skattemässigt räknas som gåva. Stämpelskatten för privatpersoner är 1,5% av det högsta av taxeringsvärdet och betalningen. Detsamma gäller i detta fall; 85% av 1/3 av taxeringsvärdet då det rör sig om en del av fastigheten.

Sammanfattningsvis är det möjligt för dina bröder att skänka sina andelar av fastigheten till dig. Eventuella avgifter och skattskyldighet är beroende av om det erläggs något vederlag och hur stort det är i förhållande till taxeringsvärdet.

Vad händer om din bror som har barn skulle gå bort?

I detta förstår jag det som att du undrar vad som händer om din bror (som har tre barn) avlider medan han samtidigt äger 1/3 av fastigheten. Om så sker, och inget testamente som stadgar annat finns, kommer hans barn att ärva honom. Det innebär att de kommer att ärva den tredjedel i fastigheten som är din brors i lika delar. Det betyder att du i sådana fall kommer att äga 1/3, din bror 1/3 och den avlidna broderns barn kommer att dela på den sista tredjedelen (och äga 1/3 var av den sista tredjedelen, dvs 1/9 av fastigheten vardera).

Om du önskar vidare hjälp från en av våra jurister med eventuella gåvobrev m.m. är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1677)
2021-10-23 Hur fördelas arv efter avlidet syskon?
2021-10-22 Ärver efterlevande make allt vid min bortgång?
2021-10-19 Vem ärver?
2021-10-07 Har syskonbarn någon rätt att kräva återbäring till dödsbo?

Alla besvarade frågor (96504)