Vem ärver efter pappa och kan min fru ärva min del om jag skulle gå bort först?

Vem ärver min pappa som är änkling? Vi är två syskon. Jag är gift men min fru och jag har inga barn. Om jag dör före min pappa, ärver min fru min hälft av arvet när pappa går bort?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!


Vem som ärver din pappa

Jag utgår i mitt svar ifrån att du och ditt syskon är helsyskon och alltså har samma mamma och pappa.

Då någon avlider är det dennes barn som ärver i första hand (2 kap 1 § ÄB). Om det finns något eller några barn så ärver dessa allt, man går alltså inte "vidare" efter detta och ger till andra arvingar också. I ert fall är ni två syskon och ni kommer då att dela lika på er pappas kvarlåtenskap, det vill säga få hälften var. Detta gäller ifall det inte finns något testamente, i så fall kan fördelningen se annorlunda ut.

Det man kan ha i åtanke i ert fall är att det antagligen ska fördelas ett arv efter er mamma också. Ifall er mamma och pappa var gifta när er mamma gick bort så har hennes arv gått till er pappa med fri förfoganderätt. Detta innebär att ni barn har rätt till ett så kallat efterarv efter henne då er pappa senare går bort. När er pappa går bort räknar man ut hur stor andel av hans kvarlåtenskap som är er mammas och hur stor andel som är hans egna. Först fördelas arvet efter er mamma och sen efter er pappa. Eftersom det inte finns några särkullbarn eller något testamente inblandande i bilden så får detta inte så stor betydelse i praktiken (det är ju ändå bara ni två som ärver, lika delar), men kan vara värt att nämna.


Vad som händer om du går bort före din pappa

Om du eller ditt syskon skulle ha gått bort före er pappa kommer olika saker att ske beroende på om ni har egna barn eller inte.

Ifall någon av er går bort och inte har egna barn så kommer det andra syskonet att ärva allt. Arvet går alltså inte vidare till era respektive, din fru ärver inte i detta fall. Arvet kan endast "gå vidare" till just barn om man själv skulle ha gått bort.

Om någon av er går bort och har egna barn kommer arvet att delas lika mellan det syskon av er som lever samt det avlidna syskonets barn (2 kap 1 § 2 st ÄB). Om exempelvis ditt syskon har gått bort och hen har två stycken barn kommer du att få hälften och de två barnen kommer att få dela på den andra hälften, det vill säga få 1/4 var.


Sammanfattningsvis

Om din pappa skulle gå bort så kommer du och ditt syskon att ärva hälften var av hela hans kvarlåtenskap. Det är endast ni två som har arvsrätt efter honom så länge det inte finns något testamente som säger annorlunda.

Om du skulle ha gått bort före din pappa och inte själv har några barn så kommer inte din fru att ärva din del. Din del kommer istället att gå till ditt syskon som då ärver allt efter er pappa.


Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hedvig JohanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo