FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsordning06/10/2019

Vem ärver efter någon som är ogift och inte har barn?

Hej.

Min morbror är ogift, föräldrarna har gått bort och två syskon finns i livet. Ett helsyskon och ett halvsyskon. Han har även två avlidna syskon där det finns 3 syskonbarn vardera. Om min morbror skulle gå bort. Hur fördelas arvet då?

Mvh


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vem som ärver då någon avlider regleras i ärvdabalken (ÄB). Huvudregeln är att den avlidnes bröstarvingar, alltså dennes barn ska ärva (2 kap. 1 § ÄB). Eftersom du inte skriver något om att din morbror har barn kommer jag utgå ifrån att han inte har det. Om han har det är det de som ska ärva.

Den legala arvsordningen

Arv fördelas enligt den legala arvsordningen. Den delas in i tre arvsklasser: första, andra och tredje. De som är i den första arvsklassen är den avlidnes bröstarvingar, och dessa har rätt att ärva i första hand (2 kap. 1 § ÄB). Om den avlidne inte har några bröstarvingar går man vidare till arvsklass två. I denna finns den avlidnes föräldrar (2 kap. 2 § ÄB). Föräldrarna ska få hälften var av arvet. Detta innebär att det i första hand är din morbrors föräldrar som ska få hälften var av arvet.

Barn kan träda i sina föräldrars ställe

I svensk rätt finns en princip som kallas istadarätten. Denna innebär att barn kan träda i sina avlidna föräldrars ställe och ta emot ett arv föräldern skulle fått om denne levt. Detta innebär att om den avlidnes föräldrar är avlidna kan den avlidnes syskon träda i deras ställe och ärva efter sitt syskon (2 kap. 2 § andra stycket). På samma sätt kan syskonbarn till den avlidne träda i sina föräldrars ställe om både föräldrarna och syskonen till den avlidne är avlidna. Varje syskon ska få lika del av arvet. Även halvsyskon kan ärva genom att träda i den gemensamma förälderns ställe, om denne är avliden (2 kap. 2 § tredje stycket).

Hur blir det i din situation?

I första hand skulle din morbrors föräldrar fått ärva efter honom, men eftersom de är avlidna kommer arvet gå vidare till hans syskon. Föräldrarna skulle ha delat lika på arvet och var förälders del ska delas lika på dennes barn. Detta kan låta krångligt men jag ska försöka förklara så tydligt jag kan hur det blir i din situation. Jag kommer utgå ifrån att din morbror har en gemensam mamma med sitt halvsyskon, och att de andra tre syskonen är helsyskon. Om det istället är ett halvsyskon på hans pappas sida är det bara att vända på det. Jag kommer också för enkelhetens skull räkna med att din morbror lämnar efter sig 100kr.

Din morbrors mamma skulle fått hälften, alltså 50kr. Eftersom hon är avliden ska hennes del delas lika på hennes barn, alltså din morbrors syskon. Eftersom hon har fyra barn förutom din morbror ska dessa få 12,5kr var. Din morbrors pappa skulle också fått 50kr som ska delas på hans barn. Han har tre barn och de ska därför få 16,7kr var. Eftersom tre av syskonen är helsyskon kommer de ju få ta del av både sin mamma och sin pappas del. Dessa tre kommer alltså få 29,2kr var. Halvsyskonet, som ju bara får ta del av arvet genom sin mamma, ska få 12,5kr.

Eftersom två av helsyskonen är avlidna ska deras delar gå vidare till deras barn. Eftersom de har tre barn var ska deras del delas på tre. Detta innebär att syskonbarnen ska få 9,7kr var.

Så här kommer det alltså bli:

Helsyskon: 29,2kr.

Halvsyskon: 12,5kr.

Syskonbarn: 9,7kr var.

Jag har i detta svar utgått ifrån att din morbror inte har något testamente. Eftersom var och en är fri att förordna om sin kvarlåtenskap ska arvet fördelas enligt testamentet om ett sådant finns (9 kap. 1 § ÄB).

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Emma JohannessonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?