Vem ärver efter min farmor?

2019-04-13 i Arvsordning
FRÅGA
FRÅGAJag undrar vem som ärver efter min farmor. Min pappa har gått bort så är de jag och min bror som ärver hälften, och andra hälften far till min farbror?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Jag kommer att utgå ifrån att din farmors närmaste släktingar, i enlighet med vad du berättar i din fråga, är din farbror respektive dig och din bror. Jag kommer också att utgå ifrån att din farmor inte upprättat något testamente, att hon inte är gift, och att inget annat mycket ovanligt hänt som kan påverka arvets fördelning.

Din farbror kommer att få halva arvet, och du och din bror kommer att dela på andra halvan

Regler om arv finns i ärvdabalken (hädanefter ÄB). I 2 kap 1 § första stycket ÄB stadgas att närmaste arvinge på grund av släktskap är arvlåtarens (alltså den dödes) avkomlingar. Det vill säga, i första hand så ärver den dödes barn kvarlåtenskapen. Varje gren tar lika lott, d.v.s varje barn ärver lika mycket. Detta innebär att om din far levde, så skulle han och hans bror (d.v.s din farbror) ärva hälften var av din farmor.

Din far är emellertid avliden. Ifall en av arvlåtarens barn dött, men efterlämnat barnbarn, så träder dessa i den dödes ställe enligt den så kallade istadarätten (2 kap 1 § andra stycket ÄB). Eftersom din far gått bort, så träder alltså du och din bror i hans ställe, och ni tar lika lott. Detta innebär att ni får varsin lika stor del av det arv som skulle ha tillfallit din far, ifall han vore vid liv.

Det här innebär alltså en slutlig fördelning av arvet på:

DIN FARBROR - 50% av kvarlåtenskapen

DU - 25% av kvarlåtenskapen

DIN BROR - 25% av kvarlåtenskapen.

Du har med andra ord rätt i ditt antagande kring hur arvet kommer att fördelas.

Kom dock ihåg att detta utgår helt och hållet ifrån att din farmor inte upprättat ett testamente, och inte är gift! Om något av detta är fallet, så kan fördelningen bli helt annorlunda.

Sammanfattning

Närmaste arvingar då en person dör är dennes barn, och varje barn tar lika lott. Eftersom din far är död, så träder du och din bror i hans ställe beträffande farmoderns arv. Detta innebär att ni delar på den kvarlåtenskap, som skulle tillfallit din far, om han vore i livet. Arvet kommer alltså tillfalla din farbror med 50%, och dig och din bror med 25% vardera.

Har du fler funderingar eller om du kommit på en detalj som är viktig i sammanhanget, är du välkommen att ställa fler frågor likt den du just ställe.

Lyckönskningar och hälsningar,

Johannes Norrman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1214)
2019-08-17 Fördelning av arv
2019-08-16 Kan dödsbon ärva?
2019-08-13 Ärver min mamma och halvsyskon lika mycket eller ärver bara en av dem?
2019-08-11 Hur ser arvsordningen ut om arvstagare går bort innan testamente betalats ut?

Alla besvarade frågor (72058)