Vem ärver efter en make?

hej, en fråga om testamente/arv.

ett gift par utan barn eller föräldrar i livet, kvinnan har ett syskonbarn. Kvinnan avlider först, testamenterar sina tillgångar till en församling. Maken har inget testamente, vem ärver efter honom? hans frus syskonbarn?

Lawline svarar

Hej och tack för du vänt dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga så undrar om du vem som ärver efter en efterlevande make som inte har någon arvinge kvar i livet. För att snabbt ge dig svar så är det på det viset att ingen kommer ärva efter maken utan arvet kommer istället gå till allmänna arvsfonden. Om du vill ha ett mer detaljerat svar ber jag dig nedan.

Jag svarar på denna fråga utgår jag från att makan testamenterar bort alla sina tillgångar till församlingen och att maken inte erhåller något från hennes arv.

Vad händer när makan i äktenskapet avlider?

När makan i äktenskapet avlider är huvudregeln att den efterlevande maken ska ärva före andra arvingar enligt 3 kap. 1 § Ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1). Då ska den avlidnas makans avkomlingar, syskon eller syskons avkomling till denne få ut arvet först när den efterlevande maken dör enligt 3 kap. 2 § Ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K3P2S1). Detta kallas efterarv. Man skulle kunna säga att arvet till maken är reserverat för makans arvingar när maken avlider.

Exempel:

Anna och Bengt är gifta. Anna avlider. Hon har endast ett syskonbarn som arvinge. Eftersom Anna och Bengt var gifta så ärver Bengt hela Annas arv. När sedan Bengt avlider kommer Annas syskonbarn få ut sitt efterarv efter Anna eftersom detta barn är syskons avkomling till Anna.

Emellertid kan maken upprätta ett testamente och således släcka både makens och syskonbarnets arvsrätt. I svensk rätt ska ett testamente respekteras i möjligaste mån, se 11 kap. 1 § ÄB (https://lagen.nu/1958:637#K11P1S1). Därför finns det inget hinder för makan att testamentera bort alla sina tillgångar till en församling. I och med att hon gjorde detta så erhöll maken inget av hennes arv.

Vad händer när maken avlider?

Eftersom maken inte ärvde något av makan så har syskonbarnet inte heller någon rätt till arv när den efterlevande maken dör. Anledningen till detta är därför det inte finns något att ärva efter den först avlidna makan i form av efterarv samt att maken och syskonbarnet inte är släkt med varandra, vilket är ett krav för att få ärva, se 2 kap ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K2P1S1).

Exempel:

Anna och Bengt är gifta. Hon har endast ett syskonbarn som arvinge. Hon väljer att testamentera allt till en församling. Eftersom testamentet ska respekteras i största möjliga mån så ärver Bengt inget. Eftersom Bengt inte ärver något så kan inte heller syskonbarnet senare ärva efter Bengt eftersom det inte finns något efterarv. Vidare är inte heller Bengt släkt med syskonbarnet vilket gör att barnet inte heller kan ärva Bengts egna tillgångar.

I din fråga skriver du att maken som jag har valt kalla Bengt inte har några arvingar* och inte heller något testamente. Om så är fallet kommer ingen ärva efter Bengt och då ska arvet gå till allmänna arvsfonden, se 2 kap. 4 § (https://lagen.nu/1958:637#K2P4S1) och 5 kap. 1 § Ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K5P1S1). Allmänna arvsfonden är en statlig fond dit arv tillfaller fonden där det inte finns någon arvinge eller testamente.

Sammanfattning:

Eftersom makan testamenterar bort alla sina tillgångar så ärver maken inget. Eftersom maken inte ärver något kan inte heller syskonbarnet ärva när maken i sin avlider. Anledningen är att det inte finns något efterarv för syskonbarnet eftersom maken har inte fått något arv från makan samt att syskonbarnet och maken inte är släkt med varandra. Arvet kommer istället gå till den allmänna arvsfonden eftersom maken inte några arvingar i livet och inte heller upprättat något testamente.

Hoppas detta svar gav klarhet!

*Eftersom du har skrivit att maken inte har några barn eller syskon antar jag att det inte finns några arvingar. Emellertid kan det vara så att maken har mor- och farföräldrar och deras barn (ex. en moster) i livet. Om så är fallet blir de arvsberättigade enligt 2 kap. 3 § Ärvdabalken (https://lagen.nu/1958:637#K2P3S1). Om maken har exempelvis en moster i livet kommer mostern ta hela arvet och det kommer då inte gå till allmänna arvsfonden.

Med vänlig hälsning

Anton MagnussonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo