Vem ärver en samägd stuga?

Hejsan! Min sambo och jag tog lån och köpte stuga 2011. Vi äger 50% var. Inga gemensamma barn. Utan jag har 2barn sen tidigare och han har 2barn sen tidigare. Min fråga är vem ärver om någon av oss dör?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Jag kommer att börja med att besvara din fråga om vem som ärver om du eller din sambo skulle gå bort. Därefter kommer jag att gå igenom vad som kan hända beroende på hur det gemensamma lånet ser ut och hur stora skulder som finns.

Vem ärver?

Regler om arv och testamente hittar du i ärvdabalken (ÄB).

Har varken du eller din sambo har skrivit ett testamente, gäller den arvsordning som framgår av 2 kap. 1–4 §§ ÄB. Det finns tre så kallade arvsklasser med olika förtursrätt till arv. Den första arvsklassen är bröstarvingar (2 kap. 1 § ÄB), vilket i ditt fall är dina två barn och i din sambos fall är det hans/hennes två barn. Eftersom det finns arvtagare i den första arvsklassen går man inte vidare till nästa arvsklass utan det är de i den första arvsklassen som delar på hela arvet (se principen successio ordinum). Om du går bort ärver således dina barn allt efter dig och de tilldelas den del av stugan som du äger efter avdrag för skulder. Detsamma gäller för din sambo med hans/hennes barn.

Vill du och din sambo att ni ska ärva stugan efter varandra kan ni upprätta varsitt testamente där ni tilldelar den efterlevande sambon stugan. Du kan välja att testamentera bort allt utom dina barns laglotter (som är hälften av kvarlåtenskapen, se 7 kap. 1 § ÄB). Finns andra tillgångar som täcker barnens laglotter kan sambon således, om du skulle gå bort, få hela äganderätten till stugan genom ett testamente.

Det gemensamma lånet

Något som också är viktigt att tänka på är det gemensamma lån som ni har på stugan. Jag vet inte exakt hur ert lån är upplagt, men ofta har man solidariskt betalningsansvar för ett lån som man tar tillsammans. Om detta är fallet och den ena av er dör, kommer den som fortfarande lever få betala hela skulden och inte bara 50 procent. Visserligen har man då regressrätt mot den avlidnes dödsbo och ett dödsbo ska betala sina skulder innan några tillgångar kan fördelas, men om det inte finns några tillgångar i dödsboet försätts dödsboet i konkurs (se 19 kap. 11 § ÄB) och då blir det den efterlevande som måste betala hela lånet (se vidare i 2 § skuldebrevslagen).

Finns få tillgångar samtidigt som lånebeloppet på stugan är högt, kan det således vara klokt att fundera över att teckna ett låneskydd alternativt ömsesidiga livförsäkringar som täcker lånebeloppet om någon av er skulle gå bort. Detta är ofta ett bra alternativ för att stärka skyddet för den efterlevande sambon när man har gemensamma lån.

Lycka till! Hoppas du fick svar på din fråga. Återkom gärna vid ytterligare funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Angelica KarlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo