Vem ärver den avlidne enligt den legala arvsordningen?

2021-04-25 i Arvsordning
FRÅGA
Hej Jag har två söner varv en av dem har gått bort.Är jag ensam dödsbodelägare då hans pappa inte heller är i livet ?Eller är jag och min andra son dödsbodelägare ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att den handlar om vem som ska ärva din avlidne son eftersom bara du och din avlidne sons bror är vid livet. Jag antar att din avlidne son inte hade några avkomlingar. Jag antar att det inte finns något testamente. Jag antar vidare att din fråga handlar om den legala arvsordningen och tillämpar därför ärvdabalken (ÄB).

Vem ärver den avlidne enligt den legala arvsordningen?

När det inte finns ett testamente upprättat, ska arvet fördelas enligt den legala arvsordningen. Arvet ska alltså tillfalla den avlidnes släktingar som delas upp i tre arvsklasser.

Den första arvsklassen utgörs av bröstarvingar och dessa ska ärva lika lott (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Bröstarvinge är ett begrepp som beskriver den närmaste arvingen till arvlåtaren (den avlidne), i många fall synonymt med barn. Bröstarvingar kan även vara barnbarn och barnbarnsbarn. Om bröstarvingen är avliden träder dennes avkomlingar in (barn, barnbarn m.m.) i dennes ställe enligt istadarätten (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Istadarätten innebär att det är rätt för en person att ärva i sin avlidna förälders ställe.

Om arvlåtaren inte har en arvinge i första klassen, måste vi se till den andra arvsklassen. Enligt den andra arvsklassen ärver föräldrarna hälften var av arvlåtarens kvarlåtenskap (2 kap. 2 § första stycket ÄB). Om en av föräldrarna har avlidit, delar arvlåtarens syskon den avlidne förälderns lott (2 kap. 2 § andra stycket ÄB). Om syskonet är avliden ska dennes avkomlingar träda i dennes ställe för arvet (2 kap. 2 § andra stycket ÄB). Om en förälder är avliden och det inte finns syskon eller avkomlingar, ska hela arvet gå till denna föräldern (2 kap. 2 § andra stycket ÄB).

Den tredje arvsklassen blir tillämplig om det varken finns några arvingar i första eller andra arvsklassen. Den tredje arvsklassen innebär att mor- och farföräldrar till arvlåtaren ärver lika lott (2 kap. 3 § första stycket ÄB). Om en mor- eller farförälder är avliden ska den avlidnes barn dela dennes lott (2 kap. 3 § andra stycket ÄB).

Vem är dödsbodelägare i ditt fall?

Utifrån din fråga antar jag som sagt ovan att din avlidne son inte har några avkomlingar. Därför hamnar vi i den andra arvsklassen där föräldrarna ska ärva hälften var. Eftersom din avlidne sons pappa har avlidit och för att det finns ett syskon, ska du som mamma och din son som syskon ärva din avlidne son. Både du och din son (den avlidnes syskon) ska alltså ärva den avlidne sonen.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Jasmin Öykü Özdemir
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1675)
2021-10-19 Vem ärver?
2021-10-07 Har syskonbarn någon rätt att kräva återbäring till dödsbo?
2021-09-30 Kan en farfar testamentera bort allt till ens faster om ens pappa gått bort?
2021-09-30 Kan andra och tredje arvsklassen göras arvslösa?

Alla besvarade frågor (96465)