Vem ärver den avlidna maken, barn eller den efterlevande makan?

När bodelning är gjord o arvet efter min make ska delas upp. Ärver bara barn då o inte jag som varit gift med honom?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du frågar om vem som ärver efter din make, vilket regleras i Ärvdabalken (ÄB).

Vem som ärver kommer att bero på om det är gemensamma barn eller särkullbarn till din make. Särkullbarn är barn där bara ena föräldern är biologisk förälder till barnet. Jag kommer att beskriva vilka som ärver, utifrån den legala arvsordningen, och förklara vem som ärver om det är gemensamt barn samt om det är särkullbarn. Jag utgår ifrån att det inte finns något testamente. Skulle det finnas ett testamente ska arvet fördelas enligt det.

Enligt den legala arvsordningen finns det 3 arvsklasser. För frågan är bara första arvsklassen aktuell. Den första arvsklassen säger att barn, barnbarn och barnbarnsbarn osv. till den avlidna ärver (2 kap. 1 § ÄB). Den stadgar således att barn till den avlidna ärver.

Om gemensamma barn
Men det finns en annan regel i ÄB som kommer att spela roll. I Ärvdabalken framkommer det att den efterlevande makan/maken (du) ärver den avlidna maken/makan (din man) före gemensamma barn med fri förfoganderätt. Vilket innebära att om barnen du nämner i frågan är din och din avlidnas man gemensamma barn kommer du att ärva hela kvarlåtenskapen från din man och era barn får vänta på efterarv av sin far (3 kap. 1 § ÄB och 3 kap. 2 § ÄB).

Om särkullbarn
Om det skulle vara så att det inte är gemensamma barn, dvs. särkullbarn, och de är barn till din make. Så har dessa barn, särkullbarn, rätt att få ut sitt arv direkt när deras förälder dör, din make. Barnen ärver då sin far och du ärver inte din make. Det kan dock vara så att särkullbarnen väljer att vänta på sin del av arvet och då får efterarv av sin far istället. Det skulle då innebära att du ärver hela kvarlåtenskapen av din make men fri förfoganderätt. Särkullbarnen har då rätt till efterarv av sin far som de får när du avlider. Men väljer barnen att inte göra det ärver barnen direkt och du ärver inte av din make (3 kap. 1 och 2 § ÄB).

Sammanfattning
Beroende på om det är särkullbarn eller gemensamma barn så kommer svaret på frågan bli lite annorlunda. Om gemensamma barn: du ärver hela din makes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt, barnen får efterarv av sin far när du sedan avlider (3 kap. 1 § ÄB).

Om särkullbarn: barnen har rätt att få ut sitt arv direkt när deras far dör. De ärver därför enlig den legala arvsordningen och du ärver inte. Om inte barnen väljer att vänta på efterarv sin far. Då ärver du allt med fri förfoganderätt och barnen får arvet sen när du dör (3 kap. 1 § ÄB).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Sofia WedinRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”