Vem ärver då min gifta morbror avlider?

Hej,

Har en fråga kring arv.

Jag och min bror har en morbror som nu är på väg att gifta sig. Hon har barn sedan tidigare. Hon har flyttat in i hans hus.

Vår morbror har inga barn, inga föräldrar i livet och hans enda syskon var vår mamma som inte längre lever. Hans enda släktingar är alltså jag och min bror. (eventuellt finns någon kusin till honom, räknas de med i en arvsfråga när jag och min bror finns?)

Vad händer om vår morbror avlider när de är gifta? Vem ärver vad? Vad händer med huset? Ärver vi hälften av värdet på huset? (Oklart om hon bara flyttat in där eller köpt in sig som ägare - det spelar roll gissar jag?)

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga

Eftersom du skriver att din morbror är på väg att gifta sig kommer jag i mitt svar utgå ifrån att han är gift. För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB).

När en person som är gift avlider ska en bodelning göras

Det första som händer då en person som är gift avlider är att en bodelning ska göras mellan den avlidne makens dödsbo och den efterlevande maken (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods. All egendom makarna äger är giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Det spelar ingen roll vem av makarna som äger vad, är det giftorättsgods ska det ingå i bodelningen. Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord eller villkor i testamente (7 kap. 2 § ÄktB). Detta innebär alltså att din morbrors hus ska ingå i bodelningen mellan hans dödsbo och hans efterlevande make. Det spelar ingen roll om din morbror äger huset själv eller om hans fru äger hälften, om det är giftorättsgods ingår det i bodelningen.

Vid bodelningen ska makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Detta gör man för att veta hur mycket egendom vardera make ska få. Vardera makes giftorättsgods ska läggas samman och sedan delas lika (11 kap. 3 § ÄktB). Det som tillfaller den efterlevande maken i bodelningen är helt och hållet dennes, och det som tillfaller den avlidne makens dödsbo ska fördelas som arv efter denne. Detta innebär alltså att hälften av värdet på huset kommer tillfalla din morbrors dödsbo, och den andra hälften kommer tillfalla hans efterlevande make.

Hur ska ett arv fördelas?

Huvudregeln inom svensk rätt är att den avlidnes bröstarvingar, alltså dennes barn, ska dela lika på arvet (2 kap. 1 § ÄB). Den avlidnes bröstarvingar utgör det som brukar kallas den första arvsklassen. Om den avlidne inte har några bröstarvingar går arvet vidare till den andra arvsklassen. I den ingår den avlidnes föräldrar och syskon (2 kap. 2 § ÄB). Om den avlidnes föräldrar eller syskon inte är i livet kan syskons barn träda i sin förälders ställe och ärva det föräldern skulle ärvt (2 kap. 2 § andra stycket ÄB). Detta innebär att du och din bror skulle ha rätt till hälften var av arvet efter er morbror. Dock finns det en arvsrätt för en efterlevande make, som har företräde framför arvsrätten enligt arvsklasserna.

Om den avlidne är gift ska hela dennes kvarlåtenskap tillfalla den efterlevande maken (3 kap. 1 § ÄB). Denna rätt går före makarnas gemensamma barns arvsrätt. De får istället rätt att ärva då båda föräldrarna avlidit (3 kap. 2 § ÄB). Den enda inskränkningen i den efterlevande makens rätt att ärva är då den avlidne maken har barn som inte är den efterlevande makens barn, så kallade särkullbarn (3 kap. 1 § ÄB). Eftersom din morbror inte har några barn kommer hans efterlevande make ärva allt efter honom.

Efterlevande make ärver med fri förfoganderätt

Då din morbror avlider kommer alltså hans efterlevande make ärva allt efter honom. Hon kommer ärva med fri förfoganderätt. Detta innebär att hon kan använda egendomen som hon önskar. Hon kan till exempel spendera pengar eller sälja egendom. Däremot kan hon inte testamentera bort sådant hon ärver efter din morbror. Detta beror på att du och din bror har så kallad efterarvsrätt (3 kap. 2 § ÄB).

Arvingar i andra arvsklassen har efterarvsrätt

Lever, då den efterlevande maken avlider, någon arvinge från första eller andra arvsklassen till den först avlidne maken har de så kallad efterarvsrätt. Det innebär att den först avlidne makens arvingar har rätt att ärva efter denne då den efterlevande maken avlidit.

När den efterlevande maken avlider ska först hälften av det dennes kvarlåtenskap gå till den först avlidne makens efterarvingar. Detta innebär att du och din bror kommer ha rätt att ärva efter er morbror då hans make avlider. Du och din bror ska få hälften var av hälften av den efterlevande makens kvarlåtenskap. Att ni har rätt till hälften av kvarlåtenskapen förutsätter att det den efterlevande maken ärvde efter den först avlidne maken utgjorde hälften av hennes tillgångar efter bodelningen och arvsfördelningen. Om det som den efterlevande maken erhöll i arv av kvarlåtenskapen efter den först avlidne utgjorde annan andel än hälften av summan av detta arv och den efterlevandes egendom efter bodelningen, skall arvingarna efter den först avlidne ta samma andel i boet efter den sist avlidne (3 kap. 2 § tredje stycket ÄB).

Kan situationen förändras?

Om detta är en situation som inte är önskvärd och din morbror vill att ni ska ärva direkt när han avlider har han möjligheten att upprätta ett testamente (9 kap. 1 § ÄB). I ett testamente kan han ange att ni ska ärva viss egendom, eller en andel av hans kvarlåtenskap. Den enda inskränkningen i ett eventuellt testamente är att en efterlevande make alltid har rätt att efter bodelningen ha egendom som motsvarar minst fyra prisbasbelopp (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Ett prisbasbelopp är ett fastställt belopp som används för beräkning av olika förmåner och avgifter. 2020 är ett prisbasbelopp 47 300 kr. Om den efterlevande maken inte uppnår detta efter bodelningen har hen rätt att få ut så mycket ur arvet efter den avlidne att hen uppnår det.

Så länge den efterlevande maken uppnår fyra prisbasbelopp ska ett testamente respekteras, och ni kan därför ärva efter er morbror direkt om han upprättar ett testamente. Det finns några formkrav för att ett testamente ska vara giltigt. Det ska till exempel vara skriftligt och bevittnat (10 kap. 1 § ÄB).

Slutsats

Det korta svaret på din fråga är alltså att om din morbror avlider och är gift kommer hans efterlevande make ärva allt med fri förfoganderätt. När sedan även hon avlider kommer du och din bror att ha rätt att få ut ert arv i egenskap av efterarvingar till er morbror. Om din morbror vill att ni ska ärva direkt när han avlider kan han upprätta ett testamente.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Emma JohannessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”