Vem ärver avlidet särkullbarns arvslott?

Vem ärver min make? Min man har två barn från tidigare förhållande, varav det ena barnet är avlidet och saknade egna barn. Vi har sedan två gemensamma barn. Min fråga är vem som egentligen ärver det avlidna barnets del? Det avlidna barnets andra förälder lever.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar att utgå från att din man inte har upprättat något testamente. Reglerna om arv hittar du i Ärvdabalken (ÄB).

Barn från tidigare förhållande brukar kallas för särkullbarn, och de är i detta fall precis som era gemensamma barn din mans närmsta arvingar - s.k. bröstarvingar. Det innebär att alla fyra barnen befinner sig i det som kallas den 1:a arvsklassen och därmed får ärva först, 2 kap 1 §, 1st ÄB. Alla barnen ska dela lika på arvet, 2 kap 1 §, 2st ÄB. Nu har emellertid ett av särkullbarnen avlidit, och har inte några egna avkomlingar. Så länge det fortfarande finns arvingar kvar i den 1:a arvsklassen ska dessa dela lika på arvet, vilket innebär att de tre återstående barnen får dela lika på det avlidna särkullbarnets arvslott.

Det hela kan illustreras genom ett exempel. Säg att din makes kvarlåtenskap uppgår till 100 000 kr. Hans fyra barn ska alltså få 25 000 kr var. Eftersom ett särkullbarn har avlidit och inte har några egna avkomlingar får de tre andra barnen dela lika på de 25 000 kr som särkullbarnet skulle ärvt. Delar vi 25 000 på tre får varje återstående barn ytterligare ca 8 300 kr, vilket ger dem totalt 33 300 kr vardera (25 000 + 8 300).

Du som maka ärver hela kvarlåtenskapen med försteg framför era gemensamma barn, 3 kap 1 § ÄB. Era gemensamma barn får alltså inte ut arvet efter deras far direkt, utan först när du dör, 3 kap 2 § ÄB. När det gäller särkullbarnet som finns kvar kan denne däremot välja att plocka ut sitt arv direkt, och behöver alltså inte vänta tills du dör, 3 kap 1 § ÄB.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att eftersom det avlidna särkullbarnet inte har några egna avkomlingar ska de tre återstående barnen dela lika på dennes lott. Eftersom du var gift med din man ärver du hela hans kvarlåtenskap framför era gemensamma barn, men särkullbarnet som finns kvar kan välja att ta ut sitt arv direkt. Det avlidna särkullbarnets andra förälder har ingen arvsrätt alls eftersom hen inte längre var gift med pappan.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Annie KarlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”