Vem ärver?

2015-10-24 i Arvsordning
FRÅGA
Vem ärver om 4 barn fått landställe som gåva och Enskild Egendom, med tillägg att om ngn vill avyttra sin andel först ska gå till övriga delägare. 3 stycken av barnen är gifta och 2 har barn inom äktenskapet. Ett av barnen har inga egna barn men frun har barn sedan tidigare. Vem ärver hans 4,e del av lantegendomen om han avlider?
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ärvdabalken (ÄB) är den lag som behandlar frågan om vem som har rätt till arv, se ÄB här. Det finns tre arvsklasser. När någon avlider är det dennes bröstarvingar (första arvsklassen) som ärver enligt 2 kap 1 § ÄB. Finns det inga bröstarvingar ärver den avlidnes föräldrar (andra arvsklassen) enligt 2 kap 2 § ÄB. Om föräldrarna också avlidit är eventuella syskon arvsberättigade.

I ditt konkreta fall innebär det att om den avlidne inte har barn och hans föräldrar är bortgångna så ärver hans syskon hans del av fastigheten.

Detta förutsätter givetvis att något testamente inte upprättats.

Jag hoppas du fått svar på din fråga.

Vänligen,

Robert Lindström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1433)
2020-07-16 Arvsfördelning och bodelning när avliden make inte äger något
2020-07-15 Ärver halvsyskon på samma vis som helsyskon?
2020-07-12 Ärver barn den lott som en avliden förälder skulle fått genom testamente?
2020-07-12 Vem ärver när ett ogift syskon utan barn avlider?

Alla besvarade frågor (81929)