Vem ärver?

Vem ärver min morbror? Han har inga egna barn, min mor är död, hans fru är död, men hon har två syskonbarn. Ärver dom hälften av hans kapital och bostadsrätt?

Lawline svarar

Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågan rör vem som har rätt att ärva, vilket regleras i Ärvdabalken (förkortat ÄB). Den arvsordning som ställs upp i lagen (den legala arvsordningen) är inte helt okomplicerad. Jag kommer därför att först förklara vad som gäller generellt, för att sedan förtydliga vad som gäller i ditt fall.

Vem har arvsrätt?

Den "legala arvsordningen" delar upp arvtagare i tre olika arvsklasser. Om det finns någon eller några vid liv i en tidigare arvsklass, utesluter det arvsrätt för någon i en senare arvsklass.

I den första arvsklassen ingår arvlåtarens avkomlingar – alltså barn, barnbarn, barnbarnsbarn (och så vidare). Det är dock först om ett barn till arvlåtaren inte finns vid liv som dennes egna barn (alltså arvlåtarens barnbarn) får ta del av arvet. Barnbarnen får då dela upp arvet som deras egen förälder skulle fått mellan sig. Detta kallas att varje "gren" får lika stor lott (2 kap. 1 § ÄB).

I den andra arvsklassen står arvlåtarens föräldrar först på tur. Om någon förälder är avliden, går dennes arvsrätt vidare till förälderns avkomlingar, det vill säga arvlåtarens hel- eller halvsyskon. Halvsyskon ärver dock bara genom den gemensamma föräldern, och får därför inte lika stort arv som helsyskon. Helsyskonen tar ju över arvsrätten efter båda de gemensamma föräldrarna. Om syskonen är avlidna, men det finns syskonbarn, så tar dessa över arvsrätten efter sina föräldrar. Det sker på samma sätt som i första arvsklassen, genom att varje gren tar lika stor lott (2 kap. 2 § ÄB).

I den tredje arvsklassen har arvlåtarens mor- och farföräldrar bäst rätt till arvet. Om några mor- eller farföräldrar inte finns, så träder deras barn in i stället. Detta blir alltså arvlåtarens mor- och farbröder, mostrar och fastrar. Också här ska varje gren ta lika stor lott (2 kap. 3 § ÄB). Den legala arvsordningen sträcker sig dock inte längre än så här. Kusiner, kusinbarn och andra släktingar har därför ingen arvsrätt (2 kap. 4 § ÄB).

Makar har en särskild arvsrätt

Om en arvlåtare var gift vid dödsfallet, finns det särskilda regler om "makes arvsrätt". Arvlåtarens make har nämligen rätt att få ut arvet före i princip alla andra i den legala arvsordningen, men med begränsad äganderätt (3 kap. 1 § ÄB). Det heter att makar ärver med "fri förfoganderätt". Den fria förfoganderätten innebär att den efterlevande maken fritt får förfoga över arvet genom att till exempel förändra, sälja, byta ut, och pantsätta det. Den egendom som man innehar med fri förfoganderätt får man dock inte testamentera bort (3 kap. 2 § första stycket ÄB). Anledningen till denna begränsning är att bland annat syskon, föräldrar och barn till den först avlidne får "efterarvsrätt" till arvet som vid den först avlidne makens död fördelas till den andre maken.

I ditt fall kan syskonbarnen ha rätt till efterarv

Efterarvsrätten innebär att arvingar till den först avlidne maken (från den första och andra arvsklassen) har rätt att få ut en del av kvarlåtenskapen efter den sist avlidne maken som efterarv. Detta trots att de inte har någon arvsrätt efter den sist avlidne maken. Efterarvsrätten har att göra med att den som avlider sist innehar vissa av sina tillgångar med fri förfoganderätt; det är denna del som ska utgå i efterarv (3 kap. 2 § tredje stycket ÄB). Eftersom din morbror hade en fru, har han med största sannolikhet ärvt hennes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Hennes syskonbarn har då rätt att få ut den del av morbrorns kvarlåtenskap som motsvarar vad han fick ut av sin fru.

Vem ärver din morbror?

När din morbror avlider är du som syskonbarn till honom hans enda arvinge. All egendom som din morbror äger och lämnar efter sig, kommer du därför att få ärva. Den del av hans tillgångar som han har ärvt av sin fru, innehar han dock inte med full äganderätt. Denna andel innehar han i stället med fri förfoganderätt, vilket ska ärvas hans avlidna frus två syskonbarn i efterarv.

Vi kan hjälpa dig

Beräkningen av hur stor del av din morbrors kvarlåtenskap som ska utgå i efterarv till fruns syskonbarn är något krånglig. Jag rekommenderar dig därför att ta hjälp av våra jurister när det blir aktuellt. Du kan boka en tid med någon utav dem direkt på http://lawline.se/boka.

Med vänlig hälsning,

Ludwig KarlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”