Vem ärver ?

2020-06-04 i Arvsordning
FRÅGA
Hej, min mormors bror har avlidit utan några bröstarvingar. Kvar finns min morbror (den avlidnes systerson) och Vi, tre syskon. (Vår mor, den avlidnes systerdotter är också avliden.) Hur fördelas arvet? Får vi fyra, dvs vi tre och morbror 25% var eller får morbror 50% och vi delar på den andra 50%?
SVAR

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. När det kommer till frågor om arv är det ärvdabalken (1958:637) som tillämpas. I mitt svar har jag utgått ifrån att din mormor inte heller är i livet, då detta inte angavs i frågan. Detta eftersom fördelningen av arvet får ett helt annat utfall än det som redovisas nedan.

Vem ärver?

Den avlidnes barn är de närmsta arvingarna och kallas, precis som du angett, för bröstarvingar (2 kap. 1 § första stycket ärvdabalken). Dessa utgör den första arvsklassen i den legala arvsordningen. Eftersom den avlidne inte hade några barn går man vidare till nästa arvsklass.

Om den avlidne inte har några barn tar föräldrarna hälften av arvet (2 kap. 2 § första stycket ärvdabalken). Jag har inte fått något angivet om den avlidnes föräldrar och således utgår jag ifrån att de inte är vid liv. I sådana fall är det syskonen till den avlidne som träder in i föräldrarnas ställe (2 kap. 2 § andra stycket första meningen ärvdabalken). Detta kallas för istadarätt. Det betyder att din morbror och din mor träder in i din mormors ställe som legala arvingar. Dock har du angivit att din mor inte längre är vid liv. I detta fall så har du och dina syskon istadarätt med avseende till er mor och träder in i hennes ställe (2 kap. 2 § andra stycket andra meningen ärvdabalken). Detta betyder alltså att ni delar lika på hennes andel av arvet. Din morbrors andel av arvet är därför 50 % och resterande 50 % delas lika mellan dig och dina syskon.

Exempel på hur arvsfördelningen kan komma att se ut i ditt fall

Om vi exempelvis antar att din mormors brors kvarlåtenskap beräknas till 120 000 kr blir arvsfördelningen enligt följande

- Din morbrors andel: 50 %

- Du och dina syskons andel: 50 %

- Morbrorn får ut 60 000 kr.

- Du och dina syskon delar på 60 000 kr och får därmed 20 000 kr vardera.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Rajab
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1528)
2020-11-30 skatt vid bodelning?
2020-11-30 Vad händer med en persons arv om det inte finns något testamente?
2020-11-29 Ärver syskonbarn arvlåtaren eller allmänna arvsfonden?
2020-11-27 Har efterlevande makes arvingar rätt till arv från den först avlidne?

Alla besvarade frågor (86736)