FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt31/03/2022

Vem är skyldig att tjänstgöra i händelse av krig?

Jag undrar om det skulle bli krig i Sverige är det då lagligt att fly landet? Är det samma regler för män kvinnor. Läste någonstans om allas rätt att fly men sedan har jag läst om allmänplikten och att staten kan beordra in folk till arbete. Jag själv skulle inte vilja bo i en krigszon då hade valt att flytta.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att kortfattat svara på din fråga så finns det, precis som du skriver, en grundläggande rätt att fly i händelse av krig. Det kan dock vara otillåtet att lämna Sverige om du är skyldig att tjänstgöra inom totalförsvaret/om du har blivit krigsplacerad. Jag kommer att beskriva detta mer i detalj nedan.


Både män och kvinnor omfattas av totalförsvarsplikt

Enligt 1 kap. 1 § i Lagen om totalförsvarsplikt är "Totalförsvaret är en angelägenhet för hela befolkningen.". Samtliga personer bosatta i Sverige mellan 16–70 år omfattas (se 1 kap. 2 §). Detta innebär alltså att både män och kvinnor omfattas av samma regler.

Totalförsvarsplikten innebär bland annat en skyldighet att tjänstgöra inom totalförsvaret (1 kap. 3 § första stycket 2 p.). En sådan tjänstgöring kan ske i form av värnplikt, civilplikt eller allmän tjänsteplikt (1 kap. 3 § tredje stycket).


Den allmänna tjänsteplikten gäller under höjd beredskap

Vid höjd beredskap kan regeringen föreskriva om allmän tjänsteplikt (se 6 kap. 1 §). Den allmänna tjänsteplikten innebär att en totalförsvarspliktig person kvarstår vid sin anställning/fullgör uppdrag, tjänstgör enligt avtal om frivillig tjänstgöring eller utför särskilt anvisat arbete (6 kap. 2 §).

Precis som du skriver så stämmer det alltså att "staten kan beordra in folk till arbete".


Det är straffbart att bryta mot tjänsteplikt

Om en person som är totalförsvarspliktig (dvs. en person mellan 16–70 år som bor i Sverige) avviker eller uteblir från värnplikt, civilplikt eller allmän tjänsteplikt kan detta utgöra ett brott mot totalförsvarsplikten (se 10 kap. 2 §). Det anses vara särskilt allvarligt om brottet begås under höjd beredskap (se 10 kap. 3 §).


Det finns också ett särskilt kapitel i brottsbalken (BrB) vilket aktiveras vid krig eller, om regeringen föreskriver det, vid krigsfara (se 21 kap. 1 § BrB). Häri finns vissa särskilda brott vilka gäller för bland annat personer som är tjänstgöringsskyldiga vid Försvarsmakten (se 21 kap. 3 § första stycket BrB). Bland annat brottet rymning vilket innebär att en tjänstgöringsskyldig person (krigsman) olovligen avviker eller uteblir från tjänstgöring (se 21 kap. 7 § BrB).


Ytterligare information

Om du vill läsa mer om totalförsvarsplikt har bland annat Försvarsmakten bra information på sin hemsida:

https://www.forsvarsmakten.se/sv/information-och-fakta/varnplikt/totalforsvarsplikt/


Även myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har bra information om totalförsvarsplikt och allmän tjänsteplikt här: https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/krigsorganisation-och-krigsplacering/totalforsvarsplikt/


Sammanfattning

För att sammanfatta kan konstateras att det inte går att ge ett helt bestämt svar på om det skulle vara tillåtet för dig att lämna Sverige i händelse av krig. Det beror på vad regeringen har meddelat för föreskrifter vid tillfället och om du omfattas av någon skyldighet att tjänstgöra.


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Felicia ErikssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo