Vem är skyldig att ersätta skadat fönster, hyresvärd eller hyresgäst?

2019-09-29 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej!Jag hyr ut min villa privat.Nu hade min hyresgäst inbrottsförsök, med en krossad ruta som enda skada.Är det jag som hyresvärd som ska betala eller är det hyresgästen som inbrottet då var riktat mot?Är inte så stor kostnad att det är lönt att blanda in försäkringsbolag.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på frågan finner vi i lagen om uthyrning av egen bostad och 12 kap. Jordabalken(JB).

Inledningsvis gäller lagen om uthyrning av egen bostad enligt 1§ första stycket. I andra stycket framgår att 12 kap. Jordabalken ska tillämpas när lagen om uthyrning av egen bostad saknar tillämpning.

Jag kan också tillägga att begreppet "lägenhet" i lagtexten omfattar hus som upplåts till nyttjande mot ersättning.

Hyresvärd ansvarar för skador på lägenheten som inte orsakats av hyresgästen

Enligt 12 kap. 9§ JB är hyresvärden skyldig att på tillträdesdagen "tillhandahålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet."

I 12 kap. 15 JB görs en hänvisning till ovanstående krav. Det stadgas att hyresvärden under hyrestiden är skyldig att hålla lägenheten i sådant skick som anges i 9§. Det innebär att hyresvärd måste hålla lägenheten fullt brukbar för det avsedda ändamålet(boende).

Jag kan tillägga att det i 12 kap. 24§ JB framgår att en hyresgäst är ansvarig för sådana skador som uppstår till följd av dennes vårdslöshet eller vållande. Det är emellertid svårt att argumentera för att ett inbrottsförsök var riktat mot en person. Jag har även svårt att tänka mig att någon domstol eller hyresgästföreningen skulle godta ett sådant argument. Det är i juridisk mening lite långsökt. Framförallt är det kanske svårt att bevisa.

Min slutsats

Det är hyresvärden som ska stå för reparationer och nödvändigt underhåll för att hålla lägenheten i brukbart skick för boende.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har några funderingar är du välkommen att skicka in en ny fråga eller skriva i kommentarsfältet så återkommer jag.

Hälsningar,

Hashim Mohammed Ritha
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1701)
2020-08-12 Krävs det samtycke från hyresvärden när makarna överlåter hyresrätten mellan sig genom en bodelning?
2020-08-04 Normalt slitage
2020-07-31 Bristfälligt golv i hyreslägenhet?
2020-07-31 Störande granne, vad kan man göra?

Alla besvarade frågor (82781)