Vem är skyldig att betala vid ett borgensåtagande och hur påverkas en kreditupplysning av ett borgensåtagande?

Hej

Jag fick veta att min man hade gått in i borgen för en bekant, på 70.000kr utan att diskutera detta med mig först. Min fråga är om inte den bekanten betalar sin skuld kommer skulden dras från min mans konto och om min man inte har pengar på sitt konto, kommer inkasso/kronofogden hos min man eller hos den bekanten?

Min andra fråga är påverkar kreditupplysning detta om han ska ta lån till sig själv?

Min tredje fråga är kan banken bara godkänna honom så där in i borgen trots att han är gift och bor med mig, utan att kontakta frun först?

Min fjärde fråga är hur kan man få reda på om han är in i borgen även för kanske fler personer?

Mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om borgensåtaganden finns i handelsbalken (HB) 10 kap. Gällande skulder i äktenskap så finns det bestämmelser i Äktenskapsbalken (ÄktB).

Proprieborgen och enkel borgen

Det finns olika typer av borgensåtaganden. Dels proprieborgen, dels enkel borgen. Eftersom det inte framgår av frågan om vilken form av borgen det rör sig om, så kommer jag klargöra om det får någon betydelse beroende på vilken borgensform som din make har ingått.

Vem är skyldig att betala skulden?

Proprieborgen

Proprieborgen den vanligaste borgensformen som innebär att borgensmannen, din make i detta fall, är skyldig att betala för skulden "så som för egen skuld". Borgenären, dvs. den som har lånat ut pengarna, kan omedelbart kräva borgensmannen. Borgenären kan alltså välja mellan att kräva borgensmannen direkt eller kräva den som faktiskt har lånat pengarna, dvs. den bekante i detta fall. I det fall din make har åtagit sig skulden på 70 000 kr så som sin egen, så krävs det alltså inte att banken går till din bekante först och kräver betalt, utan banken kan kräva din make på betalning direkt (HB 10 kap. 9 §). Din man har sedan rätt att kräva den bekante på betalning, eftersom din man då har betalat dennes skuld. Din man får en så kallad regressfordran mot sin bekante.

Om varken låntagaren eller din man kan betala skulden, så kan banken bestämma vem som de vill begära utmätning hos enligt utsökningsbalkens regler och då kopplas kronofogden in. Ett inkassobolag kan även kopplas in och banken bestämmer vem som de faktiskt vill ska betala skulden. Eftersom en proprieborgen innebär att borgensmannen har åtagit sig skulden som sin egen, så står borgensmannen i skuld till banken och därför kan banken begära utmätning även hos din man.

Det är alltså inte möjligt att svara direkt på vem som kommer krävas på betalning först eller om det kan bli aktuellt med utmätning eller inkasso hos den bekante eller din man. Detta eftersom banken kan välja vem som den vill kräva först och det gäller även om ingen av den bekante eller din man egentligen kan betala. Banken kommer högst sannolikt kräva den person på betalning först som har den bästa ekonomin. Banken har dock högst sannolikt gjort en kreditupplysning på både din make som borgensman och den bekante som låntagare. Det bör alltså inte uppstå en situation där banken kommer behöva begära utmätning hos båda parterna för att kunna få betalt, utan troligtvis kan någon av låntagaren eller borgensmannen betala utan att det blir aktuellt med utmätning.

Enkel borgen

Enkel borgen innebär att borgensmannen blir betalningsskyldig först efter att långivaren har försökt fått betalt av låntagaren, men att det visar sig att den inte kan betala (HB 10 kap. 8 §). Om det rör sig om en enkel borgen kan alltså din man typiskt sett endast krävas på betalning först efter att den bekante har försatts i konkurs.

Om det visar sig att hela eller en del av skulden finns kvar efter att den bekante har försatts i personlig konkurs, så blir din man skyldig att betala skulden. Även i detta fall har banken en skuld på din man. Om din man inte kan betala så kan banken begära utmätning och då blir kronofogden inkopplad, alternativt att ett inkassobolag blir inkopplat. Utmätning blir alltså först aktuellt om den bekante har försatts i konkurs.

Påverkas kreditupplysningen av ett borgensåtagande?

UC, som även kallas för Upplysningscentralen, är landets största kreditupplysningsföretag. I de kreditupplysningar som UC gör så syns följande lån och krediter: blancolån, avbetalningslån, kontokrediter, fastighetslån, bostadsrättslån och CSN-lån. Ett borgensåtagande finns alltså inte uppräknat i den lista som UC redovisar (se lista).

UC har även förtydligat att ett borgensåtagande inte finns med i kreditupplysningen (se här). Det har ingen betydelse om det rör sig om en enkel borgen eller proprieborgen. Se även hur en kreditupplysning för en privatperson ser ut hos UC (se här).

Det ska dock poängteras att även om ett borgensåtagande inte finns med i UCs kreditupplysning, så kan borgensåtagandet påverka borgensmannens egen kreditvärdighet om borgensmannen betalar skulden. Detta eftersom borgensmannens egna tillgångar minskar då. Kreditvärdigheten minskar även om banken får reda på att din man har ingått ett borgensåtagande på annat sätt. Detta eftersom din mans framtida betalningsmöjlighet kan påverkas på ett negativt sätt. Även om banken kanske inte får reda på borgensåtagandet, så bör ni även informera banken om detta.

Kan banken godkänna ett borgensåtagande utan att höra med borgensmannens maka?

Makar ansvarar för sina egna skulder (ÄktB 1 kap. 3 §).

Din man har alltså rätt att ingå ett borgensåtagande eller ingå en egen skuld utan din tillåtelse. Detta innebär att banken inte heller behöver fråga dig först innan de godkänner att din mans borgensåtagande.

Hur kan du ta reda på andra borgensåtaganden?

Borgensåtaganden finns som sagt inte i UCs kreditupplysning och det är dessutom endast kreditföretag och företag som kräver en kreditupplysning som kan få tillgång till informationen.

Du har inte en rätt att få reda på andra borgensåtaganden som din man har ingått. Utan det enda sättet för sig att få reda på borgensåtaganden bör vara att fråga din man om det finns några fler borgensåtaganden.

Sammanfattning

Vem som blir skyldig att betala skulden i första hand beror på om det rör sig om en proprieborgen eller enkel borgen. Vid proprieborgen så kan banken kräva antingen låntagaren eller din man på betalning först. Banken kan även själv välja vem som den vill begära en utmätning mot om det skulle visa sig att varken låntagaren eller din man kan betala skulden. Vid enkel borgen så måste i princip låntagaren försättas i konkurs innan din man kan krävas på betalning och om banken inte får fullt betalt då så kan de även begära utmätning i din mans egendom om han inte kan betala för skulden. Din man har dock rätt att kräva betalning av sin bekante om din man faktiskt betalar för skulden, han får då en så kallad regressfordran.

Enligt UC så finns inte ett borgensåtagande med i deras kreditupplysning, däremot borgensåtagandet ändå påverka din mans kreditvärdighet om han exempelvis skulle betala för skulden. Detta eftersom din mans tillgångar då minskar. Banken behöver inte fråga dig innan de godkänner din mans borgensåtagande, eftersom makar ansvarar för sina egna skulder. Slutligen så bör det enda sättet för sig att få reda på fler eventuella borgensåtaganden vara att fråga din man.

Hoppas du fick svar på dina frågor, annars är du välkommen att ställa en ny till oss här på Lawline!

Med vänlig hälsning,

Erika BjörnforsRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuld? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”