Vem är skyldig att betala parkeringsböter om bilen har bytt ägare?

Hej! Jag sålde min bil för några dagar sedan men på grund av att äger byten var ofullständig så har ägarbyte inte skett hos transportstyrelsen. Nu har jag fått tre parkeringsböter för samma dag som jag sålde min bil och två andra dagar. Jag undrar vad jag ska göra? Det är inte jag som har parkerat bilen utan att det är nya ägaren som har parkerat bilen på fel plats. Kan jag bestrida parkeringsböter på något sätt eller polis anmäla?

Mycket tacksam om jag får lite hjälp!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Felparkeringsböter finns i två olika slag; felparkeringsavgifter och kontrollavgifter. De olika avgifterna lyder under olika lagar och vilken avgift man får beror på vart bilen stod parkerad. En felparkeringsavgift avser fallet då föraren bryter mot regler om att stanna och parkera eller en lokal trafikföreskrift. En kontrollavgift är en parkeringsbot som föraren kan få då bilen är felparkerad i ett inhägnat område, exempelvis parkeringsplatser eller parkeringshus.

Det är lite otydligt i frågan angående vilken typ av parkeringsböter det är fråga om, varför jag kommer att besvara frågan utifrån de båda avgifterna.

Vem är skyldig att betala parkeringsböter?

Kontrollavgift

Fordonets förare och ägare har ett solidariskt (lika) ansvar för att kontrollavgiften betalas. Fordonets ägare är den som stod registrerad som fordonets ägare i vägtrafikregistret hos Transportstyrelsen, eller den som senare har registrerats som ägare vid tiden för överträdelsen (7 § lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering). När ett ägarbyte anmäls registreras den nye ägaren som ägare från och med den dag som anges i anmälan. Om anmälan inte har kommit in till Transportstyrelsen inom tio dagar från den angivna dagen för ägarbytet, ska den nya ägaren registreras först från och med den dag anmälan kom in (5 kap. 1 och 2 § förordning om fordons registrering och användning). Detta innebär att om en registrering sker efter det att parkeringsboten har utfärdats men det i anmälan anges att ägarbytet har skett en eller flera dagar innan överträdelsen, innebär det att köparen anses som registrerad ägare och således ansvarar för kontrollavgiften. Den registrerade ägaren är ansvarig för kontrollavgiften även om någon annan ägde bilen vid tidpunkten för parkeringen (se Högsta domstolens avgörande i NJA 2015 s. 98).

Det är svårt att säga vad som exakt gäller i ditt fall men om du snarast, inom 10 dagar, registrerar ägarbytet och det i anmälan anges att ägarbytet skedde innan överträdelsen har du möjlighet att bestrida kontrollavgiften (se nedan). Om detta inte sker innebär det att ägarbytet kommer att registreras från och med den dag anmälan kom in, och du kommer då att anses vara den registrerade ägaren vid tidpunkten för överträdelsen. I sådana fall blir du och köparen lika ansvariga för att betala avgiften, vilket innebär att du har rätt att kräva köparen på hälften av summan för avgiften.

Felparkeringsavgift

Fordonets ägare ansvarar för att felparkeringsavgiften betalas, och detta gäller även om någon annan ägde bilen vid felparkeringen (4 § lagen om felparkeringsavgift). Även här anses ägaren vara den som är registrerad som ägare i vägtrafikregistret, eller den som senare har registrerats där som ägare av fordonet vid tiden för överträdelsen. I övrigt gäller samma sak som ovan angående registrering av ägarbytet, dvs. om en registrering sker inom tio dagar från ägarbytet så kommer den nye ägaren att vara registrerad som ägare från och med dagen för köpet och således anses vara registrerad ägare vid tidpunkten för överträdelsen (5 kap. 1 och 2 § förordning om fordons registrering och användning). Om en registrering inte har skett inom tio dagar är du att anse som ägare och blir betalningsansvarig. I sådana fall har du dock en s.k. regressrätt mot föraren. Det innebär att du kan kräva tillbaka det du har betalat för felparkeringsavgiften av föraren av fordonet. Detta görs då vid sidan om avgiften, som du alltså ändå måste betala.

Slutsats - vad du bör göra

Felparkeringsavgift

Om du har fått en felparkeringsavgift bör du betala avgiften oavsett om du anser att du har blivit felaktigt krävd. Du bör därefter kontakta den som har utfärdat avgiften för att protestera mot den, men om du är att anse som registrerad ägare vid tiden för överträdelsen är dina chanser små att bestrida avgiften. När du väl har betalt har du dock rätt att kräva föraren på hela beloppet i enlighet med den s.k. regressrätten.

Kontrollavgift

Om du har fått en kontrollavgift bör du kontakta dem som har utfärdat avgiften, t ex parkeringsbolaget, och förklara varför du bestrider den. Det kan du göra innan du betalar. För att kunna bestrida måste du, i enlighet med resonemanget ovan, inte ha varit registrerad ägare vid tiden för överträdelsen. Om du var registrerad ägare har du sannolikt små chanser att bestrida avgiften och du är då betalningsansvarig, men kan därefter kräva föraren på hälften av beloppet.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Hälsningar,

Jasmine AtieRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Parkeringsböter? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo