Vem är skyldig att betala för skador i lägenheten om vi är två som har bott där?

Jag och min dåvarande flickvän bodde tillsammans i en hyresrätt, hon flyttade ut och jag bodde kvar, det gjordes då en besikting och man konstaterade åverkan på lägenheten men inga åtgärder gjordes. Jag ska nu ca 5 år flytta. Är jag skyldig att betala allt eller går det på ett juridiskt sätt dela upp betalningen?

Med andra ord att vi delar på kostnaden för tiden hon bodde där (fram till första besiktningsprotokollet).

Mvh.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Bestämmelser om ersättningsskyldighet för skador i en hyresrätt finns i 12 kapitlet jordabalken.

Det är hyresgästen som är ersättningsskyldig

Som hyresgäst har man en vårdplikt för lägenheten under hyrestiden och en skyldighet att ersätta skador som man har orsakat. Hyresgästen har även ett ansvar över att ersätta skador som någon i hyresgästens hushåll orsakar genom oaktsamhet (12:24 JB).

Det är med andra ord den eller de personer som står som hyresgäst på hyresavtalet som är skyldig att betala för skadorna. Om både du och din dåvarande flickvän stod som hyresgäster på hyresavtalet är ni båda två skyldiga att betala hyresvärden för skadorna. Om det däremot bara är du som har stått som hyresgäst är det du som är skyldig att betala, även om det är din dåvarande flickvän som har orsakat någon skada. Om du vill ha ersättning från din dåvarande flickvän får ni lösa det sinsemellan privat, men gentemot hyresvärden är det bara du som är betalningsskyldig.


Vänliga hälsningar

Anna Dahlenborg AkmeseRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”