Vem är det som ska ha underhållsbidraget när barnet fyllt 18 år?

2019-11-19 i Underhåll
FRÅGA
Hej, jag har en son som går i skolan och är 18år, han får underhåll från sin pappa, jag lever på kronofogdens normer och dom har räknat med både underhållet och barnbidraget i min inkomst. Frågan är, ska inte jag ha underhållet och inte min son? Han bor heltid hos mig.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Vem är det som ska ha underhållet?

Tills barnet fyllt 18 år betalas underhållsbidraget till den förälder som barnet bor tillsammans med. När barnet har fyllt 18 år ska underhållsbidraget betalas direkt till barnet, vilket du kan läsa mer om HÄR. Som huvudregel behöver inte föräldern inte betala underhållsbidrag efter det att barnet fyllt 18 år. Men om barnet studerar, efter det att denne fyllt 18 år, antingen i grundskolan eller gymnasieskolan eller en annan jämförlig grundutbildning är föräldern fortfarande underhållsskyldig (7. kap 1 § 2 st Föräldrabalken).

Eftersom din son är 18 år och går i skolan är det din son som ska få underhållsbidraget, om han fortsätter att studera har han rätt till underhållsbidrag till han fyllt 21 år (7 kap. 1 § 1 st Föräldrabalken).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,
Daniella Larsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (881)
2020-01-19 Vad är ett exekvaturbeslut?
2020-01-14 Föräldrar kan vara underhållsskyldiga fram till dess barn fyllt 21 år
2020-01-11 Kan jag kräva hyra för ett hemmaboende barn över 20 år?
2020-01-11 Är en förälders underhållsskyldig till barn mellan 18-21 som inte bor hemma?

Alla besvarade frågor (76385)