Vem ansvarar för trasig tvättmaskin i en hyresrätt

2021-07-25 i Hyresrätt
FRÅGA
HejJag har en hyresgäst som vill ha en ny tvättmaskin eftersom den läcker. Det saknas en bit av gummibälgen vid luckan så det läcker ut vatten när han tvättar. Jag tycker det ser ut som någon har klippt eller dragit bort en bit av gummiringen. Den har troligtvis inte gått sönder på egen hand! Tvättmaskinen är inte så gammal. Hyresgästen vet inte hur gummibälgen har gått sönder. Så min fråga till er är om hyresgästen själv ska ersätta skadan eller om jag måste bekosta reparation/köpa ny tvättmaskin? Kan jag hävda att han har varit oaktsam? (när jag läste om "skador på gummibälgen" så går de nästan aldrig sönder).
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som hyresvärd av en hyresrätt omfattas du och dina hyresgäster av reglerna i hyreslagen, vilken är det tolfte kapitlet i jordabalken (12 kap. jordabalken (JB). Enligt detta kapitel har hyresgäster en s.k. vårdplikt, vilken innebär att hyresgästen måste iaktta aktsamhet när det kommer till bostaden så att den håller sig hel och ren (12 kap. 24 § JB).

Vårdplikten innefattar tre huvudsakliga moment, vilka är:

Skulle skador uppkomma till följd av att hyresgästen ageras vårdslöst eller oaktsamt ska dessa skador ersättas. Hyresgästen ansvarar även för skador som orsakas av gäster som befinner sig i lägenheten och är därmed skyldig att ersätta även dessa.Hyresgästen måste se till att bostaden håller sig fri från skadedjur.Som huvudregel ansvarar inte hyresgästen för brand- eller vattenskador, men om det visar sig att de uppkommit till följd av att hyresgästen brustit i den omsorg och tillsyn som krävs kan ansvar aktualiseras.

I hyreslagen står även att hyresvärden har en s.k. underhållsplikt som gäller under hela hyresperioden (12 kap. 15 § JB). Underhållsplikten innebär att hyresvärden ska hålla lägenheten i ett sådant skick som krävs vid inflyttningen, alltså att den är fullt brukbar för ändamålet och i ett beboeligt och acceptabelt skick. Skulle lägenheten inte vara i ett sådant skick kan hyresgästen ha rätt till skadestånd. Det står även vad gäller underhållsplikten att hyresvärden med skäliga tidsmellanrum ska ombesörja tapetsering, målning och andra sedvanliga reparationer som kan tänkas behövas p.g.a. normalt slitage.

Huruvida slitaget på tvättmaskinen är ditt eller hyresgästens ansvar beror alltså på om det bedöms falla inom hyresgästens vårdplikt till följd av skador på grund av vårdslöshet eller hyresvärdens underhållsplikt. Kan det inte bevisas att tvättmaskinen gått sönder till följd av oaktsamt brukande eller sabotage, så kan det vara svårt att hävda att det ska falla inom hyresgästens vårdplikt och därmed vara dennes ansvar.

Om ni inte kan komma fram till en överenskommelse på egen hand så skulle jag rekommendera att ta ärendet till hyresnämnden och be om en mer precis rådgivning.

Har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Linn Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2060)
2021-09-27 Får jag lämna min hyresrätt på nattetid?
2021-09-26 Störningar av grannar med barn i hyresrätt
2021-09-19 Gäller alltid en tremånaders uppsägningstid av hyresrätt?
2021-09-19 Jag har en prick i belastningsregistret, kan jag trots det få ett hyreskontrakt?

Alla besvarade frågor (95915)