Vem ansvarar för en olycka med en självkörande bil?

2018-10-28 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej! I går när jag var ute och körde med min bil som är självkörande var det nära att en olycka uppstod. Jag bara undrar vad som händer vid en olycka där en självkörande bil är inblandad. Hur kan man resonera kring skuldfrågan om vems fel det är om en olyckan uppstår utifrån skuldprincipen?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sveriges lagstiftning innehåller inga bestämmelser som direkt adresserar självkörande bilar. Inte heller har det förekommit några rättsfall där domstolen behövt ta ställning i frågan om vem som ansvarar för en olycka som orsakats av en självkörande bil. Det beror på att självkörande bilar är ett så pass nytt samhällsfenomen. I mars publicerades en statlig utredning som bland annat föreslog vissa lagförändringar för att underlätta för försök med förarlösa fordon och anpassa trafiklagstiftningen till självkörande fordon, med förslaget har ännu inte lett till några lagändringar.

På grund av det osäkra rättsläget är det omöjligt att svara med säkerhet på frågan om vem som skulle hållas ansvarig för en trafikolycka som orsakats av en självkörande bil. Nuvarande trafiklagstiftning förutsätter att varje motordrivet fordon körs av en förare som är ansvarig för att följa alla trafikregler och för att iaktta den omsorg och varsamhet som krävs för att undvika olyckor. Lagen definierar inte begreppet "förare", men med tanke på hur ung och experimentell tekniken med självkörande bilar är, skulle troligtvis den person som sitter i förarsätet betraktas som förare även om denne helt förlitar sig på bilens självkörande funktion.

I dagsläget bedömer jag att det är möjligt att föraren av en självkörande bil skulle kunna hållas ansvarig för en olycka som orsakats av att bilen framförts i strid med trafikreglerna. Normalt sett brukar nämligen ett trafikbrott inte kunna ursäktas med att brottet begicks på grund av att föraren förlitade sig på bilens tekniska hjälpmedel. Exempelvis kan en förare som inte håller avståndet till framförvarande bil bötfällas även om han eller hon förlitade sig på bilens adaptiva farthållare för att hålla avståndet. Min bedömning är att förare av bilar med självkörande funktion skulle kunna hållas ansvariga på samma sätt. Detta kan dock komma att förändras när den självkörande tekniken blir vanligare och mer beprövad.

Även om föraren hålls ansvarig är det tänkbart att biltillverkaren också skulle anses bära ett ansvar. Köparen av en bil som marknadsförs som självkörande kan nämligen enligt köprättsliga regler rikta anspråk mot säljaren om det visar sig att bilen inte uppfyller de egenskaper som säljaren utlovat. I förlängningen innebär detta att tillverkare som uppger att deras bilar är självkörande också har ett ansvar för att de faktiskt uppfyller de förväntningar som ett sådant påstående väcker.

Kort sammanfattat är alltså rättsläget på området ännu osäkert eftersom tekniken är ny. Beroende på omständigheterna kan både bilföraren och biltillverkaren bli ansvariga om en självkörande bil orsakar en trafikolycka. En bilförare som vill vara säker på att undgå ansvar vid en eventuell olycka bör därför inte förlita sig på bilens självkörande funktion.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll