Vem ansvarar för att underrätta närstående om ett dödsfall?

FRÅGA
Hej!Min sambos far fick nyligen en hjärtinfarkt ute på gatan och någon snäll människa hittade honom och tillkallade ambulans, ambulansen kom och började livräddande åtgärder, han kom till sjukhuset och där konstaterade läkarna att han var avliden. Han hade ingen legitimation på sig så polis tillkallades för att identifiera honom. och polisen lyckades identifiera honom på plats.Min sambo fick inte reda på detta förrän efter 13 dagar det har hänt, och då inte av varken polis eller sjukhus utan av en bekant till hennes far. Till min fråga:Är det sjukhusets uppgift att informera närstående eller är det polisen då dem har varit där och identifierat honom? Vänliga hälsningar,
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Inledningsvis vill jag beklaga bortgången av din sambos far. Jag tolkar din fråga som att du undrar över om det är sjukhusets eller polisens skyldighet att informera om bortgången till den avlidnes närstående. För att svara på din fråga kommer jag använda mig av patientsäkerhetslagen (förkortas PSL) samt hälso- och sjukvårdförordningen (förkortas HSS).

Är det sjukhusets eller polisens uppgift att informera närstående?

När en person avlider utan att dess närstående är närvarande gäller att verksamhetschefen på det aktuella sjukhuset är ansvarig för att informera de närstående. Svaret på din fråga är alltså att det är sjukhuset, mer specifikt verksamhetschefen, som är den ansvarige för att informera din sambo om hennes fars bortgång. Detta ansvar innebär att verksamhetschefen omedelbart ska underrätta någon närstående när en patient avlider (4 kap. 3 § tredje punkten HSS).

Vidare ska den som meddelar någon om att deras närstående avlidit fullgöra denna uppgift med respekt för den avlidne, samtidigt som närstående ska visas hänsyn och omtanke (6 kap. 8 § PSL).

För de fall då det rör sig om en utredning kring ett dödsfall som polisen är ansvarig för så bör alltid någon av den avlidnes närstående underrättas om dödsfallet så snart som möjligt.

Sammanfattning

Svaret på frågan är alltså att sjukhuset bär ansvaret för att underrätta närstående. Denna underrättelse ska ske omedelbart. Polisen kan vara de som bör underrätta närstående vid de fall då det rör sig om en utredning som de har ansvar för. Underrättelsen bör då ske så snart det är möjligt.

Hoppas du fått svar på din fråga! Känner du eller din sambo att ni vill gå vidare med ytterligare rådgivning är ni varmt välkomna att kontakta oss och våra jurister på följande länk: https://lawline.se/boka.

Med vänliga hälsningar,

Karin Pihl
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?