Växelvist boende

2016-08-18 i Underhåll
FRÅGA
Hej!Jag har en fråga angående underhållsbidrag. Jag och mitt barns pappa har ett skrivet avtal om underhållsbidrag, där det står att han ska betala 2500 kr per månad till mig, och att underhållet ska ändras i enlighet med lag 1966:680.Under några månader har pappan haft något mer umgänge än det normala. Istället har umgänget uppgått till 11 respektive 14 dagar för maj och juli. Han hävdar nu att detta är "närmre 50% av tiden" och att underhållsbidrag inte utgår vid växelvis boende, varför han betalar 0 kr för dessa månader. Har han rätt att göra så?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Växelvist boende innebär att barnet bor ungefär lika mycket hos båda föräldrarna vilket i sin tur medför att båda föräldrarna löpande betalar ungefär lika stora delar av barnets underhåll så att ett bidrag till den andra föräldern inte ska utgå. Det finns inte en bestämd gräns för hur många dagar hos respektive förälder som avgör om det är ett växelvis boende eller inte. Det finns dock ett rättsfall NJA 1998 s. 267 som säger att om barnet bor en tredjedel hos den ena föräldern och två tredjedelar hos den andra är det inte växelvist boende. Allt över en tredjedel blir alltså en bedömningsfråga där faktorer som vad ni avtalat om, vem som har vårdnaden, var barnet är folkbokfört och var barnet har sina saker har betydelse. Man tittar alltså på om det i praktiken verkar som att barnet bor hos båda föräldrarna eller om det snarare tyder på att barnet har sin bas hos dig. Det ni har avtalat om är att ett underhållsbidrag ska utgå, ni har alltså inte avtalat om att det ska föreligga ett växelvis boende. Gällande barnets folkbokföring, vem som har vårdnaden, var barnet har sina saker eller andra omständigheter som tyder på var barnets egentliga hem är har jag inte fått någon information om. Men som svar på din fråga får pappan inte lov att göra på det här sättet om de bedömningsgrunder jag nämnde ovan är till din fördel.

Om du behöver vidare hjälp rekommenderar jag att du vänder dig till en av våra erfarna jurister på området genom att klicka här.

Lycka till och hoppas att ni kan lösa situationen på bästa sätt!

Maria Pettersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (980)
2020-10-23 Underhållsskyldighet gentemot barn över 18 år och retroaktivt
2020-10-13 Hur länge har föräldrar försörjningsskyldighet för sina barn?
2020-10-08 Baseras förskoleavgiften på bådas inkomst trots att bara en är vårdnadshavare till barnet?
2020-09-30 Storlek på underhållsbidrag

Alla besvarade frågor (85316)