FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott08/12/2013

"Väsentlig mån" vid vårdslöshet i trafik

Hej, Har en kompis som oroar sig efter att vart vållande i en olycka med 2 andra bilar! Här kommer en kort beskrivning: Han tappar uppmärksamheten en kort stund och kör in i bilen framför, pga av att det snabbt skapas köer, denna bil glider i sin tur in i den framför. Hastigheten är ca 20 km/h med lite nedbromsning. Hans bil blir ganska rejält skadad (aibagen slår ut) och den framför får en smäll på bakluckan Och kofångaren bak. Hur kan han påverkas av detta rörande sitt körkort, böter etc? Han är väldigt orolig pch mår dåligt över det som har hänt, i övrigt är han skötsam och har inte haft något med polisen att göra!

Lawline svarar

Hej,
tack för din fråga.
Vi ska utreda två omständigheter, dels om din vän har gjort sig skyldig till något brott och dels om skadestånd kommer utgå. Vi börjar med den första.
   Vad som kan bli aktuellt i sådana här fall är brott mot trafikbrottslagen och brott mot brottsbalken. I 1 § TBL, se https://lagen.nu/1951:649#P1S1 finns regeln om vårdslöshet i trafik som straffar den bilist som i väsentlig mån brister i omsorg och varsamhet till förekommande av trafikolycka. Eftersom regeln kräver att föraren ska ha brustit i väsentlig mån innefattas inte alla avvikelser från vad som är nödvändig varsamhet utan syftar snarare på fall där föraren har gjort ett medvetet risktagande, t.ex. kört mot rött ljus. Enligt förarbetena till lagen sägs att situationer där föraren på grund av tillfällig ouppmärksamhet gjort en felbedömning av trafiksituationen inte ska innefattas i paragrafen. När det gäller din vän kan då konstateras att han troligtvis inte har gjort sig skyldig till vårdslöshet i trafik om han brast i sin uppmärksamhet som du säger. Det bör däremot utredas vad denna bristande uppmärksamhet beror på, omständigheterna kan bli annorlunda om det visar sig att din vän uppehöll sig med sin mobiltelefon eller liknande. Men om inga andra omständigheter tillkommer bör han inte få något straffansvar enligt TBL och därför ingen påföljd. Jag kan kort nämna reglerna i BrB, bland annat 3:8, se https://lagen.nu/1962:700#K3P8S1 som reglerar vållande till kroppsskada. Regeln kan bli aktuell om din vän genom oaktsamhet orsakat de andra i bilisterna en kroppsskada som inte är ringa.
   När det gäller skadestånd i trafikolycksfall kommer vi in på regler om obligatorisk trafikförsäkring, som jag kommer förutsätta att din vän har på bilen. Eventuell personskada avseende samtliga drabbade, således även din vän, kommer ersättas ur respektive bils försäkring. När det gäller sakskadorna på bilen framför kommer din väns trafikförsäkring inträda och ersätta dessa skador. Skadorna på din väns bil kommer försäkringen inte ersätta om det inte finns en helförsäkring på bilen.


Vänliga hälsningar

Beatrice RohdinRådgivare
Hittade du inte det du sökte?