Vad innebär utom rimligt tvivel?

2021-08-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag undrar vad som menas med att vi ett misstänkt brott så måste det bevisas "utom rimligt tvivel " ? Är det att det måste gå att bevisa till 100 % ?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bevisbördan ligger på åklagaren i ett brottmål. Detta innebär att åklagaren ska kunna visa att den tilltalade har handlat i enlighet med den beskrivning av brottet som åklagaren gör gällande.För att den tilltalade ska kunna dömas behöver bevisningen innebära att det är ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade gjort sig skyldig till det beskrivna brottet. Man kan kort sagt säga att utom rimligt tvivel är ett beviskrav i brottmål.

Detta innebär därmed att en person kan komma att dömas för ett brott, även om det förekommer vissa små frågetecken i utredningen. Dock behöver åklagarens bevisning vara så entydig att det inte finns några rimliga alternativ till vad som hänt. Det innebär inte att den tilltalade kan hitta på en historia och på så sätt undkomma dom, utan fokus måste läggas på att det ska vara fråga om rimligt tvivel. En osannolik berättelse ska därför inte tas i beaktning. Detta, eftersom det inte innebär rimliga tvivel. Vad som skulle räknas som en rimlig berättelse finns det ingen exakt gräns på, utan det beror på enskilda fall och omständigheter. Därför krävs det inte att det ska bevisas till 100% men till närmre 100%.

Beviskravet ställt utom rimligt tvivel är högt eftersom tanken är att det inte ska vara möjligt för en oskyldig person att bli dömd för ett brott denne inte begått.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen

Siva Arif
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2676)
2021-10-16 Får 18-åring köpa svärd?
2021-10-16 Får man använda polisgrepp för att få med sitt barn?
2021-10-10 Är det olagligt att röja en privatpersons skyddade adress?
2021-09-30 Straffskyldighet om man inte ingriper vid nöd

Alla besvarade frågor (96429)