FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt29/06/2022

Varumärkesintrång i ideell förening

Hej! Om en medlem i en idiell förening använder föreningens logotype utan styrelsen tillåtelse, vad kan man vänta sig för följder?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!
Att olovligen använda någon annans varumärke som antingen är registrerat enligt 1:6 varumärkeslagen (VML) eller som är inarbetat enligt 1:7 VML kan leda till straffrättsliga och skadeståndsrättsliga konsekvenser. 

Straffrättsligt kan ansvar utkrävas för varumärkesintrång enligt 8:1 VML. Varumärkesintrång som inte är grovt har en straffskala mellan böter och fängelse upp till två år.

Skadeståndsrättsligt kan en skälig ersättning för att ha nyttjat logotypen utkrävas. Eftersom föreningen är ideell är det svårt att visa på ekonomisk skada som nyttjandet inneburit. Kan en sådan skada visas ska även den ersättas. Frågan om skadestånd regleras i 8:4 VML.

Hälsning,

Egil SellgrenRådgivare