Vart vänder man sig med klagomål på djurhållning inom detaljplanerat område?

2021-01-27 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hästar i hage i detaljplanerat område mindre än 10 meter från grannfastighet, ingen gödselhantering hästarna får trampa ner gödseln.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Utifrån din fråga har jag svårt att utläsa exakt vad du önskar få hjälp med. Jag förstår emellertid att du inte är nöjd med hästhållning inom detaljplanerat område. Det kan därför påpekas att frågor om djurhållning inom detaljplanerat område, som regel, faller under kommunernas ansvarsområde. Exempelvis är det normalt varje enskild kommun som beslutar i vilken utsträckning det krävs tillstånd för att hålla djur inom detaljplanerat område.

Vanligtvis brukar det krävas tillstånd för att ha häst, och andra djur som normalt inte kan anses vara sällskapsdjur, inom detaljplanerat område. Kommunerna ställer normalt även upp vissa krav på sådan djurhållning. Exempelvis brukar det ställas krav på att djuren ifråga inte orsakar någon olägenhet för människors hälsa eller miljö. Skulle djurhållningen innebära en störning för närboende finns det därför en möjlighet för dem att vända sig till kommunen med klagomål. Det lär dock krävas att störningen faktiskt medför en negativ inverkan på människors hälsa eller på närmiljön och att denna inte är obetydlig eller tillfällig. En bra idé är dock att först vända sig till djurägaren för att försöka lösa situationen med denne.

Det kan även påpekas att det är Länsstyrelsen som utövar tillsyn över djurskyddet. I det fall det finns misstankar om att djur far illa så ska därför eventuella anmälningar göras till dem.

I den mån du vill framföra klagomål på hästhållning inom detaljplanerat område därför att den utgör en störning för dig som närboende så kan du således göra detta genom att vända dig till din kommun. I den mån du vill framföra klagomål på hästhållningen därför att den utgör en fara för djurens välbefinnande så kan du således göra detta genom att vända dig till Länsstyrelsen.

Jag hoppas att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I den mån något är oklart eller om du har ytterligare funderingar så får du gärna återkomma med en ny fråga.

Vänligen,

Joakim Strömbladh
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1336)
2021-10-14 Får socialen räkna skadestånd som en inkomst?
2021-10-09 Kommunens beslut strider mot likställighetsprincipen - vad gör man?
2021-10-04 Bostadsanpassningsbidrag - ska det billigaste alternativet väljas?
2021-09-30 Hot om omplacering enligt LVU

Alla besvarade frågor (96356)