FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt22/08/2021

Vart ska man folkbokföra ett barn?

En släkting och hennes dåvarande kille har gemensam vårdnad om deras barn som är under 1 år. de är inte gifta och de har tagit slut så mamman har flyttat till annat boende. mamman har barnet mest och pappan träffar barnet 3 grr i veckan dagtid varav 1 natt som barnet sover hos pappan. det finns ett umgängesavtal skrivet för pappan och barnet. Nu vill mamman ha barnet på sin adress men pappan vägrar hon har försökt prata med pappan men han vill inte samarbeta och motarbetar mamman hela tiden. Stora kommunikations problem. hon har skickat in en flyttanmälan till skatteverket och antagligen kommer bli en utredning om barnets boende, vilket är rätt I denna frågan? har mamman en chans att få barnet på sin adress?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Notera att jag i det följande utifrån det du skrivit tolkat det som att när pappan träffar dottern på dagtid så gör han det i några timmar och alltså inte längre tider under dagen förutom en dag då dottern sover hemma hos honom. Om jag tolkat frågan fel så får du skriva en ny fråga där du klargör närmare exakt antal timmar dottern umgås/bor med respektive förälder; detta kan nämligen ha påverkan på utgången.

Utredning sker när vårdnadshavarna är oense

Barnets vårdnadshavare är skyldiga att flyttningsanmälan till skatteverket (SKV) om barnet är under 18 år (30 § 1 st. FOL och jfr 6 kap. 11 § FB). Om endast en av barnets vårdnadshavare (vårdnadshavare 1) gör en flyttningsanmälan för barnet föranleder det SKV att skicka en förfrågan till den andra vårdnadshavaren (vårdnadshavare 2) för att denne ska ges tillfälle i akt att godkänna anmälan. Godkänns inte anmälan av vårdnadshavare 2, beslutar SKV att påbörja en utredning i syfte att klargöra och därigenom slutligen besluta om barnets rätta folkbokföringsadress. Under denna utredning ges respektive vårdnadshavare möjlighet att inkomma med uppgifter och synpunkter som respektive anser vara relevanta för utredningen.

Vid bedömningen om barnets korrekta folkbokföringsadress är det som regel barnets regelmässiga dygnsvila som styr vart barnet ska folkbokföras. Med barnets regelmässiga dygnsvila avses t.ex den eller de adress där barnet tillbringar sin dygnsvila minst en gång i veckan. Om barnet därigenom kan anses ha sin regelmässiga dygnsvila på fler än en adress ska denne folkbokföras där denne med hänsyn till samtliga omständigheter får anses ha sin egentliga hemvist (7 § FOL).

Vilken adress anses vara barnets egentliga hemvist?

Vilken adress som anses vara barnets egentliga hemvist får alltså bedömas med ledning av omständigheterna i det enskilda fallet vilket innebär att bl.a barnets vistelsetid hos respektive förälder kommer att ha betydelse. Även ett avtal, som har godkänts av socialnämnden, i vilken frågan om barnets vårdnad, boende eller umgänge kan vara av betydelse att i sammanhanget ta hänsyn till (jfr 6 kap. 15 a § FB). För att avtalet inte ska ha minimerat betydelse torde dock en utgångspunkt vara att de adresser som anges i avtalet överensstämma med de adresser som parterna anger i folkbokföringsärendet. Överensstämmer inte adresserna åligger det Skatteverket att utreda folkbokföringsadressen vidare. Notera även att i tidigare rättsfall har vårdnadshavarnas önskemål om folkbokföringsadress inte haft någon vidare betydelse eller i vart fall inte en avgörande sådan.

I släktingens fall

I mångt och mycket är det avgörande i släktingens fall att denne kan visa att barnets egentliga hemvist är hos barnets mamma. I och med att jag inte har tagit del av flyttningsanmälan och umgängesavtalet blir det svårt att säga avtalets betydelse; för att avtalet ska ha större betydelse så bör som nämnts adresserna till mamma och pappa, som framgår av avtalet, överensstämma med de i folkbokföringsärendet. Mot bakgrund av det utgår jag från att adresserna gör det. Isåfall är sannolikheten stor att dottern kommer att av SKV folkbokföras på den adress mamman velta. Detta då dottern umgås med i betydligt mindre utsträckning med pappan (sover hos honom endast en gång i veckan och umgås dagtid med honom några timmar per gång de träffas) jämfört med hos mamman.

Hoppas att jag besvarade din fråga!

Med vänlig hälsning

Hemen YazdanfarRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”