Vart ska en ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning göras?

2020-10-18 i Migrationsrätt
FRÅGA
Min make är från Peru. Kom till Sverige 6/6 2019 på besök. Har bott tillsammans sedan dess.Vi är gifta sedan 7/8 2019. Äktenskapet är registrerat hos Svenska Skattemyndigheten och motsv peruanska myndigheter, direkt, 2019. Uppehållstånd för anknytning söktes september 2019. Avslogs och han har, den 12/10, 2020 delgetts utvisning. Vi har nu 3 veckor att överklaga, vilket vi vill.Vi vet har förstått att han skulle ha ansökt från Peru och att detta påverkat negativt, men kan ju tyvärr ej "backa bandet". Vi missförstod info. Trodde vi var tvungna att ha ha bott ihop för att kunna ansöka.Är mycket svårt för min make att återvända till Peru. Han har ej bostad, ej jobb, ingenting. Kan ej klara sig i Peru. Svårt med Corona där också.Jag behöver min make här i Sverige för hjälp och stöd p.g.a. min hälsa.Jag uppfyller bostadskravet.Grundläggande inkomstbeloppet, sammanlevande makar är 8 264 kronor. Vi utgick från Detta. Dock har beloppet räknats om till 12166 kr.Jsg är ej fullt kry. Kan ej arbeta 100 %. Tyvärr är mitt yrke ej så välbetalt.Sedan 8/10, 2020 jobbar jag 50 %. Har 50 % Sjukersättning. Arbetet ger lite mer inkomst men dock fortfarande ej tillräckligt för att uppfylla försörjningskravet.Har ansökt om Bostadstillägg hos Försäkringskassan och inväntar besked.Min fråga: Finns det NÅGON som helst chans att få igenom överklagan OM jag uppfyller försörjningskravet? KAN vi göra någonting?!Jurudisk hjälp är ju tyvärr kostnadsfråga för oss också.Tacksam för snabbt svar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

En person som ansöker om uppehållstillstånd ska göra denna ansökan innan personen reser till Sverige, vilket framgår av 5 kap. 18 § utlänningslagen. Detta är en väldigt starkt utgångspunkt och Migrationsverket gör sällan undantag från den. Ett antal undantag från denna utgångspunkt görs dock, men dessa tillämpas väldigt restriktivt, alltså väldigt sällan. I paragrafens femte punkt anges att om en person kan beviljas uppehållstillstånd trots att ansökan lämnats in i Sverige. Detta förutsätter dock att det står klart att personen hade beviljats uppehållstillstånd om han hade sökt från sitt hemland, och att det är orimligt att kräva att han ska behöva lämna Sverige. För att avgöra om det är orimligt att en person ska behöva lämna Sverige görs alltid en individuell prövning, men faktumet att en person saknar arbete, bostad, och att situationen i landet är allmänt orolig brukar dock inte medföra att det anses vara orimligt att personen behöver ansöka från utlandet. Chansen att få ett överklagande beviljat är alltså liten, även om du uppfyller försörjningskravet.

Det är dock inte ett krav på att en person behöver resa tillbaka till sitt hemland för att ansöka om uppehållstillstånd. Din man har också rätten att söka från Perus ambassad i ett land som han har rätt att vara i, och skulle därför inte behöva åka tillbaka till Peru för att göra en ny ansökan om han har möjligheten att ansöka från ett annat land där han har rätt att vara i.

Vänliga hälsningar,

Aras Tofek
Fick du svar på din fråga?