Vart går gränsen till förtal?

FRÅGA
En granne kallar mig för hallick och påstår att han har bilder, filmer osv. som bevisJag tror att han menar att romska damer träffar män i min bostad...han har i alla fall sett hur männen har kommit och gått med en timmes mellanrumJag är volontär och har hjälpt romer + många andra nationaliteterMannen påstår att jag har haft romer boende hos mig och själv bott på annat hållMannen som jag tror konsumerar en hel del alkohol är kompis med många grannar som är av samma sortDe ropar glåpord och pratar mycket osanningJag undrar vad jag kan göra för att mannen och så klart resten av hans kompisgäng ska förstå att det de håller på med är straffbart ? Jag räknar med att det är straffbart
SVAR

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.

Vad är problemet?

Jag tolkar det som att du vill veta om grannens kommentarer om dig kan anses straffbart. När det kommer till straffbara uttalanden är det främst 5 kap. brottsbalken (BrB) som man vänder sig till.

Vad anses utgöra förtal?

Enligt lagtexten döms man för förtal om man utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning (5 kap. 1 § första stycket BrB). Man kan alltså utläsa ett antal krav för att förtal ska anses vara uppfyllt enligt lagtexten.

1. Någon ska ha pekat ut en annan person som brottslig/klandervärd i sitt beteende, och

2. Utpekandet ska ha gjorts i syfte att utsätta personen för andras missaktning

Utpekande av någon som brottslig/klandervärd i sitt beteende

Att agera som en hallick är straffbart och man kan dömas för koppleri, eftersom man främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att en person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning (6 kap. 12 § BrB). Alltså kan man här konstatera att grannen utpekar dig som en person som begår en brottslig handling, vilket innebär att det första rekvisitet är uppfyllt.

Utpekandet av personen ska ha gjorts i syfte att utsätta personen för andras missaktning

Här kan man argumentera för att grannens uttalanden om dig har varit i syfte för att få andra grannar/personer i din omgivning att förakta/missakta dig. Även detta rekvisit kan då anses vara uppfyllt.

Om agerandet faktiskt anses utgöra förtal?

Även grannens kommentarer faktiskt skulle utgöra förtal, finns det fortfarande en möjlighet att slippa straffansvar, om

Man hade en skyldighet att uttala sig/sprida uppgiften, eller

Om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att uttala sig/sprida uppgiften,

Om en av de ovanstående två punkterna är uppfyllda måste man även

Visa att uppgiften var sann, eller

Ha skälig grund för att sprida den

Dessa krav framgår av 5 kap. 1 § andra stycket BrB.

Här finns alltså en bevisbörda på din granne om denne vill slippa straffansvar. Utifrån den information som du har angett i frågan verkar grannen ha bilder och filmer på det som hen anklagar dig för. Dock har jag ingen närmare information om innehållet i dessa material och kan dessvärre inte uttala mig vidare om huruvida dessa inspelningar/bildmaterial kan komma din granne till försvar. En möjlig lösning hade varit att du själv samlar relevant material och information för att framlyfta att grannens uttalanden helt saknar grund.

Om du känner dig osäker på hur du ska kunna gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/boka

Hoppas att du fick lite mer klarhet över din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Rajab
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1183)
2021-04-17 Är det brottsligt att skriva sexuella skämt om någon i en sluten grupp?
2021-04-12 Får misstänkta brottslingar namnges?
2021-04-08 Allmänt om brottet förolämpning på nätet
2021-04-06 Är det förtal att sprida anklagelser till min sambo om att jag varit otrogen?

Alla besvarade frågor (91439)