Vad krävs för att dömas för brottet olaga hot?

Är vänta bara ett hot kan jag bli dömd för olaga hot om jag säger det till någon ?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Brottsbalken

Brottet olaga hot finner vi reglerat i 4 kap. 5 § första stycket Brottsbalken. Paragrafen föreskriver att (1) den som hotar (2) någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla (3) för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid döms för olaga hot.

För att du skall kunna dömas för olaga hot krävs att samtliga tre rekvisit uppfylls, nedan kommer jag förklara närmare vad punkterna innebär.

Rekvisitens innebörd

Till en början ska det vara frågan om ett hot. Detta hotet ska i sin tur vara riktat mot någon annan med brottslig gärning vilket innebär att hotet ska ha kommit till den hotades kännedom, antingen direkt av dig eller genom förmedling av någon annan. Detta hot som riktats skall därefter framkallat allvarlig rädsla. Bedömningen av om ett hot varit ägnat att framkalla allvarlig rädsla hos den hotade utgår från de faktiska förhållandena och görs utifrån hur situationen framstått från den hotades synpunkt. Av betydelse är bland annat vilka åtgärder som avses med hotet, sättet på vilket hotet uttalas och parternas relation till varandra. Det bör normalt krävas att hotet avser ett brott som inte är helt lindrigt. Rädslan skall slutligen framkallats för egen eller annans säkerhet vilket föreligger om någon exempelvis utrycker ''jag kommer knivhugga dig eller någon du känner''.

Bedömning i frågan

Din fråga var huruvida du kan dömas för olaga hot genom att uttala ''vänta bara''. Det går inte att besvara frågan på rak arm, utan det finns som ovan anmärkt flera omständigheter att ta hänsyn till. Normalt krävs alltså att hotet avser ett brott som inte är helt lindrigt, det vill säga inte ringa. Bedömningar görs olika utifrån de omständigheter som föreligger i det enskilda fallet vilket gör en helhetsbedömning svår att göra utan fler omständigheter.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Ibrahim HalwachiRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”