Vart går gränsen för grovt bedrägeri och efter hur lång preskriptionstid har det?

Hej! Jag har blivit utsatt för bedrägeri av min fru och blivit av med nästan 500 000 kronor vilket är en halv miljon, detta har inneburit stor ekonomisk och personlig skada för mig. Personlig eftersom jag har asperger och PTSD vilket gör det nästan omöjligt för mig att läsa av situationer som uppstår, vilket min fru också utnyttjade till hennes egna fördel. Hon känner ingen ånger och vägrar lämna tillbaka pengarna.

Med tanke på den stora summa pengar jag förlorat samt min utsatta beroendeställnings-stiuation så undrar jag om det här kan anses vara bedrägeri av grövre sort än det normala, och hur lång preskriptionstiden för det är. Bedrägeriet skedde runt mitten av 2019 så det har redan gått mer än ett år nu. Kan jag fortfarande polisanmäla utan att åklagaren lägger ner fallet eftersom brottet preskriberas redan?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Vad är det juridiska problemet?

Det framgår av din fråga att din fru utsatt dig för bedrägeri på ungefär 500 000 kronor. Till detta följer att du har asperberger och PTSD och du undrar huruvida dessa omständigheter kan leda till att det kan röra sig om grovt bedrägeri i stället för bedrägeri av normalgraden. Det framgår även att du undrar över vad preskriptionstiden är och om du fortfarande kan polisanmäla. Din fråga regleras i brottsbalken (BrB).

Vad är preskriptionstiden för att kunna åtala någon för bedrägeri?

Den som genom att vilseleda någon till handling eller underlåtenhet får vinning av detta, samtidigt som den orsakar skada på den vilseledda dömas till fängelse i högst två år (9 kap 1 § första stycket BrB). Ifall det rör sig om grovt bedrägeri kan bedragaren i stället dömas till lägst sex månader och högst sex års fängelse (9 kap 3 § första stycket). Vad det högsta fängelsestraffet är har betydelse för hur lång preskriptionstid som gäller för brottet. Ifall det din fru gjort mot dig bedöms som bedrägeri av normalgraden så har det en preskriptionstid på två år (35 kap 1 § andra punkten BrB). Ifall det kan bedömas som grovt bedrägeri så är preskriptionstiden i stället tio år (35 kap 1 § tredje punkten). Man börjar räkna tiden från det att brottet anses ha begåtts (35 kap 4 § BrB). Du kan alltså fortfarande polisanmäla din fru eftersom brottet inte har preskriberats ännu.

Kan det röra sig om grovt bedrägeri?

Vid bedömningen ifall bedrägeri är att beakta som grovt så ska man bland annat särskilt beakta om beloppet är ett betydande värde eller inneburit synnerligen kännbar skada (9 kap 3 § andra stycket BrB). Man gör en helhetsbedömning, men om man bara kollar på värdet så ska det överstiga fem prisbasbelopp för att betraktas som grovt bedrägeri. Gränsen är alltså 236 500 kronor vilket ditt belopp överstiger. Min bedömning är därför att det är grovt bedrägeri.

Sammanfattning

Oavsett om brottet du utsatts för klassificeras som bedrägeri av normalgraden eller grovt bedrägeri så har brottet inte preskriberats, och du kan fortfarande polisanmäla din fru. Min bedömning i ditt fall blir även att det rör sig om grovt bedrägeri.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Emil BengtssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”