Vart går gränsen för bostaden vid hemfridsbrott?

FRÅGA
Jag har berättat för en person att hen inte får komma till mitt hem, vad anses som mitt hem när jag bor i lägenhet?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om hemfridsbrott finns i Brottsbalken (1962:700).

Hemfridsbrott begås genom att någon olovligen tränger sig in i, befinner sig eller stannar kvar där någon annan har sin bostad, gård, sitt rum eller fartyg (4 kapitlet 6 § Brottsbalken). Trädgård och tomt som hör till bostaden räknas till det område som skyddas. Det krävs dock att det på något sätt framgår att området tillhör bostaden, även om detta inte behöver vara inhägnat.

Om personen befinner sig inom det område som tillhör huset där du bor kan denna person anses begå hemfridsbrott.

Vänliga hälsningar,

Lovisa Stenbacka
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (886)
2020-02-18 Inspelning av samtal - Vad gäller?
2020-02-18 Vad kan jag göra när jag och min partner trakasseras av mitt ex?
2020-02-16 Vad krävs för att brottet grov fridskränkning ska bli aktuellt?
2020-02-15 Stalkning och olaga förföljelse

Alla besvarade frågor (77187)