Vart går gränsen för bostaden vid hemfridsbrott?

Jag har berättat för en person att hen inte får komma till mitt hem, vad anses som mitt hem när jag bor i lägenhet?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om hemfridsbrott finns i Brottsbalken (1962:700).

Hemfridsbrott begås genom att någon olovligen tränger sig in i, befinner sig eller stannar kvar där någon annan har sin bostad, gård, sitt rum eller fartyg (4 kapitlet 6 § Brottsbalken). Trädgård och tomt som hör till bostaden räknas till det område som skyddas. Det krävs dock att det på något sätt framgår att området tillhör bostaden, även om detta inte behöver vara inhägnat.

Om personen befinner sig inom det område som tillhör huset där du bor kan denna person anses begå hemfridsbrott.

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo