Varning vid trafikbrott

2020-10-18 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej, blev tagen för "ej iaktagelse av väjningsplikt" endast godkännande av strafföreläggande och har tidigare blivit dömd för "onödigt buller av motordrivet fordon" har mitt körkort på prövotid i 1 månad till och fruktar att mitt körkort kommer återkallas. Kommer drtta resultera i återdraget körkort eller kommer jag undan med en varning?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du nyligen blivit tagen av polisen för ej iakttagelser av väjningsplikt, och de då omhändertagit ditt körkort, och nu undrar du om du kan få en varning istället för att körkortet återkallas.

Om man bryter mot någon förseelse under sin prövotid som resulterar i att körkortet återkallas, måste man ta om körkortsprovet. Men i vissa fall kan Transportstyrelsen meddela varning istället för återkallelse. Har man tidigare fått en varning kan man oftast inte få en ny inom två år. Transportstyrelsen kan besluta om en varning om det finns särskilda skäl för att det är tillräckligt ingripande (5 kap. 9§ körkortslagen). Dessa skäl kan ha att göra med tillfället då du begick gärningen och dina personliga förhållanden. Då tittar man på hur allvarligt brottet var, vilken trafikfara som uppstått och liknande, samt om du tidigare gjort dig skyldig till trafikbrott och hur länge du haft körkortet. Ju kortare tid du haft körkortet och ju fler brott man begått, ju mindre är sannolikheten att de kommer ge dig en varning (prop. 1997/98:124 s. 40-41).

Om Transportstyrelsen fattar beslut att återkalla körkortet kommer du sannolikt få göra om körkortsprovet.

Transportstyrelsen kommer skicka dig ett föreläggande där du får möjlighet att yttra dig om händelsen. Då kan du exempelvis uppge om det inte fanns någon trafikfara på grund av att det inte fanns någon trafik, att brottet inte är särskilt allvarligt och att du endast har en månad kvar på din prövotid.

Jag kan tyvärr inte mer specifikt ge dig ett svar på om du kommer få en varning eller återkallat körkort. Det ären bedömning Transportstyrelsen gör i varje enskilt fall, men det är inte omöjligt i din situation. Har du andra mer specifika frågor rekommenderar jag dig att kontakta Transportstyrelsen för vidare vägledning utifrån dina specifika omständigheter.

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (902)
2021-06-19 Kan taxiförarlegitimation erhållas trots narkotikabrott som tidigare har begåtts?
2021-06-14 Vad gäller under prövotiden?
2021-06-11 Krävs körkort för cykel med 1000W motoreffekt?
2021-06-11 Kan körkort återkallas vid våld mot tjänsteman?

Alla besvarade frågor (93215)