Varning eller indraget körkort vid rattfylleri?

Hej, Jag är 57 år och har aldrig i livet haft en enda kontakt med rättsväsendet. Nu har jag varit dum nog att köra på morgonen efter en fest. Blåste 0,22 promille. Strafföreläggandet blev 20 000. Undrar om jag bör få en varning eller indraget körkort? Egentligen fattar jag inte varför det står på körkortsportalen att man kan få varning upp till 0,25. Jag är yrkesverksam med ett prickfritt förflutet? Drar man in mitt körkort förlorar jag jobbet och vem anställer sedan en 57 årig? Tackar på förhand

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Ett körkortsingripande sker genom återkallelse av körkortet, genom varning eller genom att körkortsinnehavet förenas med villkor om alkolås, se 5 kap. 1 § körkortslagen (https://lagen.nu/1998:488#K7P2S1 ).

Enligt 5 kap. 3 § körkortslagen kan Transportstyrelsen besluta att återkalla ditt körkort av dessa anledningar:

1. Du har gjort dig skyldig till rattfylleri, grovt rattfylleri eller grov vårdslöshet i trafik.

2. Du har smitit från en trafikolycka du har varit inblandad i. Det gäller även om du inte har haft någon skuld i trafikolyckan.

3. Du har gjort dig skyldig till flera trafikförseelser, till exempel mindre hastighetsöverträdelser.

4. Du har brutit mot en viktig trafikregel (grövre trafikförseelse), exempelvis att du har kört mycket över tillåten hastighet eller kört mot rött ljus.

5. Du är opålitlig ur nykterhetssynpunkt, till exempel om polisen har tagit hand om dig för berusning vid ett antal tillfällen.

6. Du har gjort dig skyldig till ett allvarligt brott som inte behöver vara ett trafikbrott eller ha samband med bilkörning, till exempel grov misshandel eller narkotikabrott.

7. Du har en sjukdom som gör att du inte uppfyller de medicinska krav som ställs för att få ha körkort.

8. Du lämnar inte in ett läkarintyg eller ett bevis om godkänt förarprov trots att Transportstyrelsen kräver det.

9. Körkortet har utfärdats på felaktiga grunder

Om ditt körkort återkallas enligt punkterna 1-6 beslutar Transportstyrelsen om en spärrtid, alltså så lång tid körkortet ska vara återkallat. Spärrtiden är lägst en månad och högst tre år.

Om du är dömts för rattfylleri eller grovt rattfylleri kan du istället för att få en spärrtid ansöka om körkort med villkor om alkolås. Ett sådant villkor gäller i ett eller två år och börjar räknas från den dag man tar del av en godkänd ansökan.

I vissa fall kan du istället för att få körkortet återkallat få en varning, om varningen av särskilda skäl ska anses vara en tillräcklig åtgärd. En varning kan utfärdas i de fall som avses i punktera 2-6 ovan, men även om man gjort sig skyldig till rattfylleri och alkoholkoncentrationen är under eller efter färden inte uppgått till 0,5 promille i blodet eller 0,25 milligram per liter i utandningsluften. I ditt fall hamnade du under den gränsen, och en varning kan vara för handen. Men som sagt så måste det av särskilda skäl anses vara en tillräcklig åtgärd. Se 5 kap. 9 § körkortslagen.

Praxis för vad som ska föranleda att endast varning utfärdas får anses vara restriktiv, se exempelvis RÅ 1976 ref. 72. Att personen är skötsam och behöver bilen för sitt arbete har inte ansetts tillräckligt. I ett senare fall, RÅ 1995 ref. 3, har följande däremot ansetts utgöra särskilda skäl:

"Överträdelsen skedde under ett spaningsuppdrag, då Toivo P. befann sig i en pressad situation, som innebar mycket stora krav på honom som bilförare. Denna omständighet i förening med att Toivo P. kört prickfritt under lång tid och är i stort behov av körkort i sin tjänsteutövning utgör sådana särskilda skäl som vid en samlad bedömning föranleder att varning skall meddelas i stället för återkallelse."

Således är det svårt att säga hur det kommer bli i ditt fall, om det kommer stanna vid en varning eller om Transportstyrelsen kommer återkalla sitt körkort. Skulle ditt körkort återkallas kan du ansöka om att körkortsinnehavet under viss tid (villkorstid) ska vara förenat med villkor om alkolås, och du skulle på så sätt kunna fortsätta köra bil och arbeta, se 5 kap. 17 § körkortslagen.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänligen,

Linda DavidssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning